N:r 3 / 2019

Ladda ned »

Tredje utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet 2019.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
197Meddelanden från KÖMSProtokoll från sammanträden mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
203Ordföranden har ordetLedare från KÖMS Ordförande.Anders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
207Några tankar efter Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft”Marinchefen reflekterar över Försvarsberedningens rapport.Ledamoten Jens NykvistStrategi, operationer och taktik
211Svensk handelssjöfart i ett nytt säkerhetspolitiskt läge - Särskilt om sjörättsliga perspektiv på gråzonshotArtikeln är den skriftliga versionen av Mattias Widlunds inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Artikeln beskriver vilka sjörättsliga regler och vanligt förekommande avtalsvillkor som rör handelssjöfart i krig eller under krigsliknande förhållanden, vilket skulle kunna benämnas ”krigssjörätt”, samt vilka risker som ”aktiverar” krigssjörätten, och då särskilt om s.k. gråzonshot utgör sådana risker.Ledamoten Mattias WidlundSjöfart m.m.
221Styrning för ett starkare försvar – med tillit mot tillväxtArtikeln är den skriftliga versionen av Peter Sandwalls inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Artikeln beskriver den politiska styrningen av Försvarsmakten samt den interna utveckling som pågår inom myndigheten för att matcha dagens och morgondagens styrning för en organisation i tillväxt, såväl storleksmässigt som uppgiftsmässigt.Ledamoten Peter SandwallStrategi, operationer och taktik
233Sjöminkrigföring – en viktig del av tröskeleffektenFredrik Palmquist, som när artikeln skrevs var chef för 4.sjöstridsflottiljen (han är nu marinstabschef) argumenterar och beskriver nuläge och utveckling för minkrigssystemet som en del av Försvarsmaktens och Marinens tröskeleffekt.Ledamoten Fredrik PalmquistStrategi, operationer och taktik
242Visby G2 – om flottan själv får väljaTydlig och kraftfull argumentation för att nästa ytstridsfartyg bör bygga vidare på Visbysystemet från de bägge sjöstridsflottiljcheferna.Ledamöterna Per Edling och Fredrik PalmquistStrategi, operationer och taktik
245Kina reser sig än högre – så även dess långa skugga…Michael Zell, som deltog i Folk och Försvars resa studieresa analyserar och reflekterar kring Kinas mycket tydliga ambitioner att ta en plats som global stormakt såväl politiskt, ekonomiskt som militärt. Zell har tidigare även verkat som Handelsbankens chef för Kina (inkl Macau, Hong Kong och Taiwan) och bodde då (2008-12) i Hong Kong.Ledamoten Michael ZellStrategi, operationer och taktik
255News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineSjöfart m.m.
261Politisk och militär strategi, taktik och operation – om samband mellan tanke, beslut och handlingSambanden enligt rubriken analyseras i skenet av två krig, dels Falklandskriget och dels Finska Vinterkriget.Ledamoten Olof HolmStrategi, operationer och taktik
276Aspirantskolor breddar rekryteringenArgumentation för aspirantskolor som en del av officersutbildningssystemet.Ledamoten Mikael BrännvallPersonal, utbildning och marinmedicin
278Frånvarande vänners skålTal avhållet vid kadettbal (SOU 18) den 27/4 2019 i Marinmuseum, Karlskrona.Kadett Isak OlssonDiverse
280Stiftelsen YMER-80 presenterar 2019 års stipendiater för polarforskningSe rubrik.Ledamoten Sven RudbergSjöfart m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »