N:r 3 / 1969

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1969

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
147 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare Protokoll
149 Marinens framtid Sammandrag av anförande hållet vid KÖMS sammanträde den 5 februari 1969
Hedersledamoten Bo Westin Strategi, operationer och taktik
155 Krav på marinen under neutralitet Marinens roll i neutralitetsförsvaret
Kapten Cay Holmberg Strategi, operationer och taktik
171 Tung trafik till svenska hamnar Djupförhållandena i farleder till svenska hamnar beskrivs
S Nordlander Sjöfart m.m.
176 Dykmedicinska aspekter på den submarina verksamheten i marinen Artikel kring dykerimedicin (dykerifysiologi och -psykologi) i den svenska marinen
Ledamoten Lars Troell samt Marinläkare Anders Muren Personal, utbildning och marinmedicin
192 Prestationsmätning av flottans krigsförband Principer för prestationsmätning av flottans krigsförband beskrivs.
Kapten Göran Wallén Strategi, operationer och taktik
210 Litteratur m.m. Bokrecensioner m.m.
x Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »