N:r 3 / 1970

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS från 1970

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
117 ÖB och marinen under 1960-talet Föredrag av ÖB, hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde den 12 februari 1970. Hedersledamoten Torsten Rapp strategi
136 "There are still sailing ships on the seven seas" En inventering av vad som f.n. återstår av världens seglande skepp. Kommendörkapten Christer Fredholm konstruktion
156 Notiser från när och fjärran - - diverse
159 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.