N:r 3 / 1971

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1971

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
181 Invasion över havet och ubåtas medverkan vid amfibieoperationer, nya aspekter Artikel som ger en bild av vad som är möjligt att utföra med ubåtar i andra länders fjord- och skärgårdsområden. Ledamoten Ragnar Thorén strategi
201 Neutralitetetns element Årsberättelse i vetenskapsgrenen strategi för verksamhetsåret 1970. Ledamoten Lennart Forsman strategi
225 Praktisk personalhantering vid marina förband Inträdesanförande kring personaltjänst. Ledamoten Eric Jarneberg personal
234 Torpedbåtars namn Kort inlägg maa Erik Ygges artikel i föregående TiS Ledamoten Fredrik Taube diverse
236 Notiser från när och fjärran - - diverse
239 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
248 Marinkalendrar Exposé över ett antal marinkalendrar. - diverse
252 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »