N:r 3 / 1972

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
203 Meddelanden från KÖMS Protokoll från KÖMS sammanträden Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
205 En handbok i folkrätt för Svenska krigsmakten? En granskning av den år 1970 av ÖB fastställda handboken i forlkrätt under neutralitet och krig. Ledamoten Jacob W F Sundberg strategi
237 Olika undervattensspaningssystem och deras principiela utnyttjande Öppen version av kapten Hans Wachtmeisters enskilda utredning vilken belönades av KÖMS i samband med KÖMS 200-årsjubileum. Belöningen överlämnades av HM Konungen. Kapten Hans Wachtmeister vapenteknik
284 Att ropa i vind, superräckvidd hos radar och blå solar - om vågors refraktion Se rubrik Göran Lind vapenteknik
297 Synpunkter på den internationella utvecklingen av territorialhavsbredden Se rubrik Ledamoten Hans Gottfridsson strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »