N:r 3 / 1975

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1975

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
103 Meddelande från KÖMS Protokoll m.m. Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
104 FPE- Ett redovisningssystem för centralbyråkrater eller ett ledningssystem för effektivare försvar Årsberättelse i vetenskapsgrenen "Underhåll och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1974/75
Ledamoten Gunnar Nordbeck humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
116 Systemteknik, driftsäkerhetsteknik - hjälpmedel vid anskaffning av marina vapensystem. Årsberättelse 1974 i vetenskapsgrenen "Handvapen. Artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik".
Ledamoten Gunnar-Bo Ericson vapenteknik
138 "Operation HERKULES" Del I av en artikel kring axelmakternas anfall av Malta.
Kapten Gustaf von Hofsten strategi
155 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek
- konstruktion
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »