N:r 3 / 1976

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1976

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
113 Meddelande från KÖMS Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
114 Claes Uggla och slaget vid Ölands södra Udde Ledamoten Alf Åberg strategi
120 Skeppstekniska aspekter på den senaste fartygsutvecklingen Ledamoten Bo Åsgård konstruktion
150 Söderfors ankarbruk - ett 300-årsjubileum Lärare Sven Sjöberg diverse
160 Vem är störst och starkast Ledamoten Jean-Carlos Danckwardt strategi
164 Litteratur mm. - litteratur m.m.
165 Hangöudd 1940-41 (del 3) P A Dubov strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »