N:r 3 / 1979

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 1979

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
100 Den marina stridsledningsmaterielens utveckling under det senaste decenniet Artikeln utgår utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen krigsfartygskontruktion. Ledamoten Malte Jönsson vapenteknik
121 FMV-M underhållsavdelning. Tillkomst och verksamhetsinriktning Inträdesanförande av Nils Dellgren som beskriver tillkomsten av den marina underhållsavdelningen vid FMV Ledamoten Nils Dellgren humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
150 Krigsfartyg från Åbo 1868-1938 Artikeln beskriver tillkomsten av firman Crichton-Vulcan, grundad av den unge skotten William Crichton och de fartyg som byggts där. Varvet är senare omdöpt till det nu mer kända Wärtsilä. Ledamoten P.O. Ekman konstruktion
150 Innovationer i skeppsteknisk utveckling Artikeln beskriver den svenska marinens skeppstekniska innovationer. Ledamoten Curt Borgenstam konstruktion