N:r 3 / 1979

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 1979

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
100 Den marina stridsledningsmaterielens utveckling under det senaste decenniet Artikeln utgår utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen krigsfartygskontruktion. Ledamoten Malte Jönsson vapenteknik
121 FMV-M underhållsavdelning. Tillkomst och verksamhetsinriktning Inträdesanförande av Nils Dellgren som beskriver tillkomsten av den marina underhållsavdelningen vid FMV Ledamoten Nils Dellgren humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
150 Krigsfartyg från Åbo 1868-1938 Artikeln beskriver tillkomsten av firman Crichton-Vulcan, grundad av den unge skotten William Crichton och de fartyg som byggts där. Varvet är senare omdöpt till det nu mer kända Wärtsilä. Ledamoten P.O. Ekman konstruktion
150 Innovationer i skeppsteknisk utveckling Artikeln beskriver den svenska marinens skeppstekniska innovationer. Ledamoten Curt Borgenstam konstruktion
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »