N:r 3 / 1979

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 1979

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
100Den marina stridsledningsmaterielens utveckling under det senaste decennietArtikeln utgår utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen krigsfartygskontruktion.Ledamoten Malte Jönssonvapenteknik
121FMV-M underhållsavdelning. Tillkomst och verksamhetsinriktningInträdesanförande av Nils Dellgren som beskriver tillkomsten av den marina underhållsavdelningen vid FMVLedamoten Nils Dellgrenhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
150Krigsfartyg från Åbo 1868-1938Artikeln beskriver tillkomsten av firman Crichton-Vulcan, grundad av den unge skotten William Crichton och de fartyg som byggts där. Varvet är senare omdöpt till det nu mer kända Wärtsilä.Ledamoten P.O. Ekmankonstruktion
150Innovationer i skeppsteknisk utvecklingArtikeln beskriver den svenska marinens skeppstekniska innovationer.Ledamoten Curt Borgenstamkonstruktion
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »