n:r 3 / 1991

Ladda ned »

Tredje nu av TiS 1991 med artiklar om strategi, "NATO:s New Look" samt officersutbildningen vid Militärhögskolan mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
155 Gamla och nya tankar om strategi Författaren argumenterar och resonerar kring behoven av ett utvecklat strategiskt tänkande och en strategisk helhetssyn i Sverige. Magnus Haglund strategi