n:r 3 / 1991

Ladda ned »

Tredje nu av TiS 1991 med artiklar om strategi, "NATO:s New Look" samt officersutbildningen vid Militärhögskolan mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
155 Gamla och nya tankar om strategi Författaren argumenterar och resonerar kring behoven av ett utvecklat strategiskt tänkande och en strategisk helhetssyn i Sverige. Magnus Haglund strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »