n:r 3 / 1991

Ladda ned »

Tredje nu av TiS 1991 med artiklar om strategi, "NATO:s New Look" samt officersutbildningen vid Militärhögskolan mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
155Gamla och nya tankar om strategiFörfattaren argumenterar och resonerar kring behoven av ett utvecklat strategiskt tänkande och en strategisk helhetssyn i Sverige.Magnus Haglundstrategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »