n:r 3 / 1992

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1992 med artiklar kring marinhelikopterutveclking, torpedutveckling, uppbyggnad av hydroakustisk ubåtsjaktkapacitet mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
149 Marinhelikoptern, en översyn av dagsläge samt utvecklingstendenser Årsberättelse i vetenskapsgren III för 1991 med en översyn av världens utveckling av marinhelikoptrar. Lars Thomasson vapenteknik
177 Svensk torpedutveckling Artikeln, som är den skriftliga versionen av kommendör Håkan Larssons (chef för torpedbyrån vid FMV) inträdesanförande beskriver dagens torpedutveckling Håkan Larsson vapenteknik
187 80-talets uppbyggnad av vår hydroakustiska ubåtsjaktkapacitet Artikeln, som är den skriftliga versionen av kommendör Inge Andbloms (chef för spaningsbyrån vid FMV) beskriver de stora ansträngningar som gjordes under 80-talet för att höja ubåtsjaktkapaciteten inom sonarområdet. Inge Andblom vapenteknik
197 Värden att försvara - Pris att betala Artikeln beskriver den omsvängning av regelverk samt mental inställning som skedde under 80-talet i Kustflottan kopplat till ubåtsjaktverksamhet. Claes Tornberg strategi
201 Amiral Louis Palander af Vega, Nordostpassagens fartygschef, i ny belysning Artikeln baseras på Louis Palanders efterlämnade men icke publicerade självbiografi. Wilhelm Odelberg diverse