n:r 3 / 1992

Ladda ned »

Tredje numret av TiS 1992 med artiklar kring marinhelikopterutveclking, torpedutveckling, uppbyggnad av hydroakustisk ubåtsjaktkapacitet mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
149Marinhelikoptern, en översyn av dagsläge samt utvecklingstendenserÅrsberättelse i vetenskapsgren III för 1991 med en översyn av världens utveckling av marinhelikoptrar.Lars Thomassonvapenteknik
177Svensk torpedutvecklingArtikeln, som är den skriftliga versionen av kommendör Håkan Larssons (chef för torpedbyrån vid FMV) inträdesanförande beskriver dagens torpedutvecklingHåkan Larssonvapenteknik
18780-talets uppbyggnad av vår hydroakustiska ubåtsjaktkapacitetArtikeln, som är den skriftliga versionen av kommendör Inge Andbloms (chef för spaningsbyrån vid FMV) beskriver de stora ansträngningar som gjordes under 80-talet för att höja ubåtsjaktkapaciteten inom sonarområdet.Inge Andblomvapenteknik
197Värden att försvara - Pris att betalaArtikeln beskriver den omsvängning av regelverk samt mental inställning som skedde under 80-talet i Kustflottan kopplat till ubåtsjaktverksamhet.Claes Tornbergstrategi
201Amiral Louis Palander af Vega, Nordostpassagens fartygschef, i ny belysningArtikeln baseras på Louis Palanders efterlämnade men icke publicerade självbiografi.Wilhelm Odelbergdiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »