N:r 3 / 2020

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 2020 med artiklar från KÖMS extratävling, inträdesanförande kring situationen i Mellersta Östern, Coronapåverkan på sjöfarten mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
209Meddelande från KÖMSProtokoll mmBo Rask, KÖMS sekreterareProtokoll
212Fabian och Eva Tamms stipendiumBestämmelser och instruktion för ansökan.-Diverse
213Ordföranden har ordetLedareAnders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
214Redaktörens spaltTiS Nr 3 med innehåll och författare presenteras av redaktören.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
217Nygammal aktör återtar marin närvaro i östra Medelhavet: Reflektioner kring spänningsläget och dess regionala implikationerArtikeln, som är den skriftliga versionen av Björn Brenners inträdesanförande i KÖMS, ger en bild över hur Ryssland med en mycket hög grad av samordnad strategi mellan diplomatiska och militära medel agerar i Mellersta Östern med fokus på Medelhavet.Ledamoten Björn BrennerStrategi, operationer och taktik
233Varför behöver Sverige en stark marin? Och vad behövs?Vinnande artikel i Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020 för artiklar skrivna av marin personal upp till och med kapten/förvaltares grad.Löjtnant Erik Mogensen & Fänrik Patric MartinssonStrategi, operationer och taktik
231HMS Visbys 20-årsdag 8/6 -20Artikeln uppmärksammar att det var 20 år sedan HMS Visby sjösattes och att det är hög tid att påbörja en modernisering av nybyggnadsprogram av ytfartygsflottan.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
233Varför behövs en stark marin?Artikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020.Menig 2 Hedwig WeibullStrategi, operationer och taktik
236En stark Marin för framtidenArtikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020.Fänrik Marcus SjöbergStrategi, operationer och taktik
243Möjligheter med AI i den marina miljön - Nu och i den nära framtidenArtikeln tar sin utgångspunkt i den så kallade OODA-loopen (Observe - Orient - Decide - Act) och pekar på möjligheter som AI kan skapa jämfört med hur dagens beslutsstödsystem är uppbyggda.Direktör Henrik KriisaMaritim Teknik
249Obemannade och autonoma system, ett marint paradigmskifte - del 2Den andra och avslutande i en serie av två artiklar som beskriver frågor kring autonomi och obemannade system ur perspektiven; Vad är det, varför är det viktigt, vad görs och av vem och hur ska denna teknik hanteras framgent.Ledamoten Göran LarsbrinkMaritim Teknik
259Att vara chef i informationsåldern. Hur dra fördel av det teknologiska miraklet (eller av hägringen)Artikeln, som är skriven av den franske sjöofficeren François-Olivier Corman, pekar på vikten av att inte låta tekniken ta över chefens roll i den digitaliserade stridsmiljön.Capitaine de corvette François-Olivier CormanStrategi, operationer och taktik
267”Svensk marintaktik – existerar det någon sådan?” Tänkvärt men missvisande – ett genmäleSynpunkter på, och diskussion kring, ämnet marin taktik kopplat till ledamoten Niklas Wiklunds artikel i TiS Nr 6/2019 som hade rubriken "Svensk marintaktik - existerar det en sådan?"Kapten Patrik HulterströmStrategi, operationer och taktik
273På jakt efter den marina taktikenArtikeln resonerar kring rimligheten i att ta fram tydligare instruktioner för "hur vi i Sverige ska genomföra marina operationer" som efterfrågades av ledamoten Wiklund i hans artikel i TiS 6/2019.Örlogskapten Olof WallentinStrategi, operationer och taktik
279Sea Power: The Missing DimensionArtikelförfattaren, som är adjungerad professor vid US Air Force Academy, skriver vikten av att förstå den marina arenan och "Sea Power" ur ett strategiskt perspektiv för att undvika "havsblindhet" i tänkande och agerande.Dr. Chuck SteeleStrategi, operationer och taktik
287Isbrytaren Oden har gett svensk polarforskning en internationellt mycket framstående särställning: Hur säkerställer vi en fortsättning?Artikeln beskriver de omfattande och framgångsrika polarforskningsarbetet som möjliggjorts med hjälp av isbrytaren Oden. Författarna visar också på vikten av att satsa vidare inom området och säkerställa att det finns ett nytt fartyg som kan ta vid när Oden behöver ersättas.Ledamoten Martin Jakobsson samt Leif Anderson, Michael Thernström & Jan BackmanSjöfart m.m.
297Specialistofficerssystemet – Fortsatt utveckling med utländska influenserFörfattaren, som genomgått utbildning vid US Navy "Senior Enlisted Academy" som kursetta beskriver likheter och skillnader mellan den amerikanska och svenska utbildningen och vilka erfarenheter vi kan ta till oss i Sverige för att utveckla specialistofficerssystemet ytterligare.Förvaltare Mikael Hultzén BankPersonal, utbildning och marinmedicin
303Corona - Så påverkas SjöfartenFörfattaren, som är ordförande i Europeiska Redareföreningen beskriver hur Coronapandemin påverkat sjöfarten,Ledamoten Claes BerglundStrategi, operationer och taktik
305Royal Danish Navy becoming a missile defense force by designUtvecklingen av den danska flottan beskrivs ur ett amerikanskt perspektiv.Captain US Navy (Ret.), Edward LundquistStrategi, operationer och taktik
310Book RewievsBokrecensioner av nyutkommen marinlitteratur.Ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
312News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »