n:r 3 / 2008

Ladda ned »

Extranummer av TiS med marin debatt

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
167Marinen skall ha utrymme i försvarsdebattenInledning till debattnumret av KÖMS ordförande.
Leif Nylander, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
169De maritima försvarsbehoven - bortglömda eller negligeradeArgumentation för de marina behoven i försvarsplanerings- och försvarsmaktsplaneringsperspektiv.
Hedersledamoten Dick BörjessonStrategi, operationer och taktik
175Framförhållning - för svårt för politiker?Artikel som beskriver uppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan och vilka mål och medel som sattes upp.
Ledamoten Göran FriskStrategi, operationer och taktik
179Sjöstridsflottiljernas utveckling - en optimistisk syn i ledamoten Stefan Larssons inträdsanförandeSe rubrik.Ledamoten Jarl EllsénKonstruktion
181Varför inte Operation Active Endeavour?Argumentation för att Sverige bör delta med marina enheter i Operation Active Endeavour.
Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
183Visbysystemet - tänkt och verklig utvecklingBeskrivning över tillkomsten och genomförandet av Visbyprojektet med de speciella förutsättningar som rått.
Ledamoten Lars SalomonssonKonstruktion
187Visby är en framsynt satsningKort artikel kring Visbysystemet.Ledamoten John NilssonKonstruktion
188Parvus Numero- Magnus MeritoArtikel som argumenterar för Visbysystemet och ubåtssystemen.
Hedersledamoten Claes TornbergStrategi, operationer och taktik
190Lyft skärningspunkten - från förband till försvarsgrenArtikeln argumenterar för en ökad marin samordning under Marininspektörens ledning.Ledamoten Anders OlovssonStrategi, operationer och taktik
196Efter ubåt i västerled - används investeringen?Artikeln argumenterar för en ökad användning av de resultat som UIV inneburit.
Ledamoten Anders JärnStrategi, operationer och taktik
199Insatsförmåga - idag och i framtidenArgumentation och beskrivning över de marina förbandens förmåga i nuvarande och framtida insatsmiljö.
Ledamoten Stefan GustafssonStrategi, operationer och taktik
207Helikoptrar i den sjömilitära verksamhetenBeskrivning av läget vad avser sjöoperativa helikoptrar.
Ledamöterna Mats Westin & Dan BroströmStrategi, operationer och taktik
212Här och Nu och Där och DåBeskrivning av Visbyprojektet och dess bäring på fortsatt marin utveckling.
Ledamoten Thomas EngevallKonstruktion
218Systemfel i försvarsstyrningen?Argumentation för att en betydande förändring krävs av det sätt på vilket försvaret med tillhörande stödmyndigheter styrs.
Hedersledamoten Göran LarsbrinkStrategi, operationer och taktik
224Försvarsberedningens utmaningarSe rubrik.Ledamoten Herman FältströmStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »