n:r 3 / 2008

Ladda ned »

Extranummer av TiS med marin debatt

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
167 Marinen skall ha utrymme i försvarsdebatten Inledning till debattnumret av KÖMS ordförande.
Leif Nylander, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
169 De maritima försvarsbehoven - bortglömda eller negligerade Argumentation för de marina behoven i försvarsplanerings- och försvarsmaktsplaneringsperspektiv.
Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
175 Framförhållning - för svårt för politiker? Artikel som beskriver uppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan och vilka mål och medel som sattes upp.
Ledamoten Göran Frisk Strategi, operationer och taktik
179 Sjöstridsflottiljernas utveckling - en optimistisk syn i ledamoten Stefan Larssons inträdsanförande Se rubrik. Ledamoten Jarl Ellsén Konstruktion
181 Varför inte Operation Active Endeavour? Argumentation för att Sverige bör delta med marina enheter i Operation Active Endeavour.
Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
183 Visbysystemet - tänkt och verklig utveckling Beskrivning över tillkomsten och genomförandet av Visbyprojektet med de speciella förutsättningar som rått.
Ledamoten Lars Salomonsson Konstruktion
187 Visby är en framsynt satsning Kort artikel kring Visbysystemet. Ledamoten John Nilsson Konstruktion
188 Parvus Numero- Magnus Merito Artikel som argumenterar för Visbysystemet och ubåtssystemen.
Hedersledamoten Claes Tornberg Strategi, operationer och taktik
190 Lyft skärningspunkten - från förband till försvarsgren Artikeln argumenterar för en ökad marin samordning under Marininspektörens ledning. Ledamoten Anders Olovsson Strategi, operationer och taktik
196 Efter ubåt i västerled - används investeringen? Artikeln argumenterar för en ökad användning av de resultat som UIV inneburit.
Ledamoten Anders Järn Strategi, operationer och taktik
199 Insatsförmåga - idag och i framtiden Argumentation och beskrivning över de marina förbandens förmåga i nuvarande och framtida insatsmiljö.
Ledamoten Stefan Gustafsson Strategi, operationer och taktik
207 Helikoptrar i den sjömilitära verksamheten Beskrivning av läget vad avser sjöoperativa helikoptrar.
Ledamöterna Mats Westin & Dan Broström Strategi, operationer och taktik
212 Här och Nu och Där och Då Beskrivning av Visbyprojektet och dess bäring på fortsatt marin utveckling.
Ledamoten Thomas Engevall Konstruktion
218 Systemfel i försvarsstyrningen? Argumentation för att en betydande förändring krävs av det sätt på vilket försvaret med tillhörande stödmyndigheter styrs.
Hedersledamoten Göran Larsbrink Strategi, operationer och taktik
224 Försvarsberedningens utmaningar Se rubrik. Ledamoten Herman Fältström Strategi, operationer och taktik