N:r 3 / 2012

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendet nr 3 2012

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
195Meddelande från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sammanträden m.m.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
197Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
199Vårt flytande kulturarv - värt att försvara!Artikeln, som är den skriftliga versionen av Hans-Lennart Ohlssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet beskriver hur Sjöhistoriska Museet lämnar stöd, bland annat i form av så kallad k-märkning, till kulturhistoriskt viktiga fartyg och båtar. Ett antal fartyg och båtar porträtteras särskilt. H-L Ohlsson är Chef för Sjöhistoriska Museet.Ledamoten Hans-Lennart OhlssonSjöfart m.m.
207Punching Abobe Their WeightI artikeln beskriver Commander Hannan (USN) hur de mindre europeiska marinerna kan bidra till att skapa en strategisk balans tillsammans med den amerikanska flottan i Europa. Särskild vikt läggs på marinerna i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna.Commander USN Michael J. HannanStrategi, operationer och taktik
214Reservofficeren behövs - snart börjar utbildningenÖrlogskapten Girion Blomdahl, som är ordförande i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) argumenterar för ett ökat nyttjande av reservofficerare i dagens marin och visar på vilka positiva effekter detta kan ha.Jur. Kand samt örlogskapten Girion BlomdahlPersonal, utbildning och marinmedicin
221Logistik vid svenska expeditionära fartygsinsatserArtikeln är en sammanfattning av en av KÖMS belönad uppsats vid FHS med samma namn.Fänrik Mathias GussMaritim Teknik
232Teknikutveckling, för vem och hur blir den effektivareArtikelförfattaren, som är doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola samt även kapten vid amfibiekåren, för ett resonemang kring hur man kan effektivisera teknikutvecklingen i den svenska marinen genom att göra den mer fokuserad.Doktoranden samt kaptenen (amf) Fredrik ForsmanMaritim Teknik
238Militärt perspektiv på Afrikas hornFörfattaren, som varit resident försvarsattaché i Etiopien, ger sin syn på situationen kring Afrikas horn samt ger rekommendationer kring fortsatt svenskt agerande i Afrika.Ledamoten Fredrik HesselmanStrategi, operationer och taktik
243KÖMS och biblioteksverksamheten - några reflektioner kring juridik och historikKÖMS bibliotek i Karlskrona beskrivs, såväl vad avser sin historia samt vad det åtagande som KÖMS har vad gällande biblioteket, de facto innebär.Ledamoten Marie JacobssonLitteratur m.m.
250Vad vi idag vet om Sveriges hemilga band till NATO-ländernaInlägget är en replik av Mikael Holmström på Göran R. Walléns artikel som var införd i TiS nr 2/2012 kring Holmströms bok "Den dolda alliansen".Ledamoten Mikael HolmströmStrategi, operationer och taktik
280Den hemliga alliansen - ett steg tillMagnus Haglund reflekterar kring Walléns inlägg kring Mikael Holmströms bok "Den dolda alliansen".Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
285Något för den svenska flottan?Debattinlägg kring den svenska marinens utveckling.Ledamoten Lennart ForsmanDebatt
287Kommentarer till Anders Enströms inläggGöran R. Wallén kommenterar A Enströms inlägg i TiS nr 2/2012.Ledamoten Göran R. WallénDebatt
289BokanmälanAnmälan av boken "Learning from experience - lessons from submarine programs of the United States, United Kingdom and Australia" av redaktören John F. Schank.Civilingenjör Johan GranholmLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »