N:r 3 / 2013

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 2013 med marin debatt samt artiklar kring svenska fyrar, Wasaorden m.m. Med anledning av att det är ett debattnummer läggs numret ut på nätet i sin helhet.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
209Meddelande från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
212Redaktörens spaltLedare samt presentation av numret.Thomas Engevall, TiS RedaktörLedare
213Utveckla sjöofficersutbildningenDebattartikel kring behovet av att göra sjöofficersutbildningen mer relevant.
Flaggkadett Anton SjödinPersonal, utbildning och marinmedicin
221Taktik, taktisk titel eller otakt(iskt)?Debattartikel kring behoven av utveckling av synen på, och tillämpningen av taktik inom svenska marinen.
Kapten Anders PerssonStrategi, operationer och taktik
227En svensk modell för marina operationerAv KÖMS belönad tävlingsskrift där författaren argumenterar för en förändrad inriktning av den svenska marinen inför framtiden.
Örlogskapten (RO) Christian HoasStrategi, operationer och taktik
234De politiska ungdomsförbundens bidrag till den marina debattenPresentation av de debattinlägg som inkommit från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och Liberala Ungdomsförbundet (LU).xDebatt
235Solidaritet - hur då?Debattartikel från Kristdemokratiska Ungdomsförbundets försvarspolitiske talesperson.
Kadett Andreas Braw, tillika försvarspolitisk talespersonStrategi, operationer och taktik
239I havets våld och sköte, del IEn artikel i två delar som återger ett antal händelser till sjöss med koppling till folkrätt, terrorism, säkerhet mm.
Ledamoten Torbjörn DalnäsStrategi, operationer och taktik
259Har Sveriges fyrar en framtid?Artikel som beskriver arbetet med att bevara och utveckla det marina kulturarv som våra fyrar utgör.
Författaren är grundare av Svenska Fyrsällskapet.
Ledamoten Esbjörn HillbergSjöfart m.m.
265Om kryssaren Emden - uppmärksammad handelsförstörare i Indiska Oceanen hösten 1914I artikeln återberättas historien om den tyska lätta kryssaren Emden och hennes mycket uppmärksammade räder 1914.
Amassadör Henrik AmnéusStrategi, operationer och taktik
273Wasaorden - marint arvegodsArtikel kring Wasaorden såväl kring hur namnet på slupen bör stavas som kring hennes tillkomst och verksamhet.
Örlogskapten Claes-Göran DahlDiverse
290NATO-anslutning och försvarsutgifternaDebattartikel som följer upp Magnus Haglunds inlägg från TiS nr 2/2013.
Civilekonom samt örlogskapten (RO) Per TistadDebatt
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »