N:r 3 / 2015

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS från 2015 med internationell utblick, förslag till ett modernt reservofficerssystem för flottan mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
197Meddelande från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sammanträden mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
200Ordföranden har ordetLedare från KÖMS Ordförande.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
203Redaktörens spaltTiS nr 3 presenteras.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
205French Navy: growing geopolitical needs vs. decreasing resourcesArtikeln ger en bild av den franska marinens geopolitiska situation, åtaganden, utveckling samt utmaningar. Avslutningsvis beskrivs pågående operationer.Ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
215Is small beautiful?Hans Christian Bjerg resonerar kring mindre flottors utmaningar och möjligheter exemplifierad med den danska flottans situation och utveckling.Ledamoten Hans Christian BjergStrategi, operationer och taktik
223Politiet till sös - hjemmevärnet eller flåden?Det danska marina hemvärnet presenteras.Kommendör Jens WaltherStrategi, operationer och taktik
237Ett modernt reservofficerssystem för flottanFörfattarna utvecklar och argumenterar för ett moderniserat och anpassat reservofficerssystem för dagens flotta.Ledamoten Mikael Brännvall och kommendörkapten Jonas Hård af SegerstadPersonal, utbildning och marinmedicin
246En ny försvarspolitisk inriktnigDebattartikel i skenet av det nyligen tagna försvarsbeslutet.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
253Kost, diet och näringsvärde för de ombordvarande på det svenska fartyget Lovisa Ulrica, både som Ostindienfarare och örlogsfartyg under senare delen av 1700-taletSe rubrik.Fil. Dr. Ulrica SöderlindSjöfart m.m.
273Försvaret - ett vanskött "särintresse"; försvarspolitiska beslut i historisk belysningArtikeln beskriver försvasrbesluten som tagits sedan 1925 fram till dags dato och vilka konsekvenser de fått får den svenska krigs- och senare försvarsmakten.Ledamoten Olof HolmStrategi, operationer och taktik
289Två svenska "nationalmonument" - dekorerade med danske kungens vapenEn historisk artikel som återger den troliga historien samt ursprung kring två stora eldrör av brons som finns i svensk ägo. Eldrören härstammar från tiden för den svenska flottans födelse.Förste antikvarie emeritus Carl-Henrik AnkarbergDiverse
300BokanmälanLars Wedins bok "Stratégies maritimes au XXIè siècle - L'apport de l'amiral Castex" presenteras av två forskare.Ledamoten Hugues Eudeline och doktoranden Karl SörensonStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »