N:r 3 / 2016

Ladda ned »

Detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet är dedikerat till Generalamiral Johan Puke och beskriver i tre artiklar författade av Christer Hägg, Lars Ericson Wolke och Erik Wallström Pukes makalösa karriär. Numret, vilket utkom i tryck i oktober 2016 är det första (och hittills enda) numret av Tidskrift i Sjöväsendets historia där samtliga illustrationer tryckts i färg.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
193Meddelande från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
196Ordföranden har ordetLedare av KÖMS ordförande Michael Zell.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
200Redakörens spaltTidskriftens tredje nummer 2016 presenteras.Thomas Engevall, TiS RedakörLitteratur m.m.
202JOHAN PUKE - Den siste sjöhjältenLedamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Christer Hägg ger en fyllig beskrivning av Pukes karriär med fokus på taktik och strategi inför och vid de sjöslag som Puke var en del av och senare själv också ledde. Artikeln är rikt illustrerad med taktiska vyer över aktuella slag samt målningar och akvareller som Christer Hägg och hans äldre släkting, tillika hedersledamoten i KÖMS Jacob Hägg (1839-1931) målat.Ledamoten Christer HäggStrategi, operationer och taktik
259Johan Puke - hans karriär sedd i sitt strategiska och operativa sammanhangArtikeln sätter in Johan Puke och hans livsgärning i dåtidens strategiska och operativa sammanhang. Att Puke genomförde en resa från skeppsgosse till generalamiral och en av "rikets herrar" blir i det skenet än mer imponerande.Professor Lars Ericson WolkeStrategi, operationer och taktik
273Johan Pukes tjänsteföteckning - en egenhändig karriärbeskrivning enligt tidens sedErik Wallström (författare av boken "Johan Puke: Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd") beskriver i sin artikel Johan Pukes karriär sett med den tidens ögon. På sidorna 281-285 återges vad som idag skulle kunna kallas Pukes "CV" som inleds 1761, då Puke var 10 år, med den första sjöresan på en kronolastdragare och avslutas 1815 då Puke av hälsoskäl lämnade Stockholm av hälsoskäl för Karlskrona och endast verka som regementschef och flaggman.Fil. mag. Erik WallströmStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »