N:r 3 / 2017

Ladda ned »

2017 års tredje utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
193 Meddelanden Mötesprotokoll m.m. Diverse
198 Ordföranden har ordet: Försvarspolitisk asymmetri Ledare: Behovet av att nu stärka Marinen Michael Zell Ledare
201 Redaktörens spalt: Välkommen åter till verkligheten Presentation av tidningens innehåll; Marinen eller marinen? Svar: Båda! Lars Wedin Ledare
203 Hur länge skall man vara kvar som ledamot i KÖMS? Bör det finnas en åldersgräns för medlemskap i KÖMS? Hans Hedman Debatt
205 Marin konferens om flödessäkerheten Redogörelse för den av KÖMS anordnade konferensen. Lyckad som konferens betraktad men bekymmersamma slutsatser Lars Wedin Sjöfart m.m.
210 Svensk ubåtsdesignutveckling från A11 till A26 Den tekniska utvecklingen av ubåtsvapnet efter andra världskriget Mats Nordin Maritim Teknik
234 Havet – ett tvärvetenskapligt projekt i skolan Det franska skolväsendet har ett omfattande program för undervisning om havet och oceanerna. Tristan Lecoq Personal, utbildning och marinmedicin
240 Traumats teater – hur konst hjälper krigsveteraner att leva med PTS Artikeln ger en ny synvinkel på hur trauman kan bearbetas och berättar hur det kan gå till. Jim Ramel Kjellgren Personal, utbildning och marinmedicin
253 Fredrik Wilhelm von Otter - amiral, sjöminister och statsminister, men framför allt en skicklig sjöman von Otters två polarexpeditioner. Bevis på högt drivet sjömanskap. Gustaf von Hofsten Strategi, operationer och taktik
267 Verksamheten i stort under 2016 inom VSG IV samt kort lägesbeskrivning av den svenska handelsflottans situation Årsberättelse 2016 för Vetenskapsgren IV (VSG IV) inom Kungl. Örlogsmannasällskapet Sten Göthberg Sjöfart m.m.
271 News from the Sea of China Kinas ekonomiska och marina utveckling. Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
274 Hans von Hofsten: I kamp mot överheten Bokrecension Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
276 Reviews Recensioner av:
The Leader’s Bookshelf by Admiral James Stavridis and R Manning Ancell

Opposing the Slavers: The Royal Navy’s Campaign against the Atlantic Slave Trade by Peter Grindal

A Social History of the British Naval Officers 1775-1815 by Evan Wilson

The Rise and Fall of British Naval Mastery by Paul Kennedy
Peter Hore Strategi, operationer och taktik
280 En framåttitt med hjälp av historien – Recension av Maritime Strategies for the XXI century. The Contribution of Admiral Castex. av Lars Wedin Bokrecension Per Edling Strategi, operationer och taktik
283 För Hundra år sedan Årsberättelse i sjökrigshistoria och sjökrigskonst för år 1916 Erik Hägg Strategi, operationer och taktik