N:r 3 / 2018

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets tredje utgåva för 2018 med fokus på officersutbildningen i marinen samt inträdesanföranden av PM Nilsson och Peter Ahlås.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
203Meddelanden från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från sammanträden mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
212Expeditionschef sökes till KÖMS kansliPlatsannons från KÖMS styrelse.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
206Ordföranden har ordetOrdförandens ledare med rubriken "Frågan som klev ut genom fönstret och försvann..." som tar upp frågan om försvarsfrågan och valrörelsen samt berättar att KÖMS arbete "En Marin för Sverige" presenterats för ordföranden i Försvarsberedningen.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
210Redaktörens spaltInnehållet i TiS tredje nummer 2018 presenteras av redaktören.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
213Sekreterarens anförande vid valdebatt om sjöförsvaret den 30 maj 2018KÖMS sekreterares anförande vid 2018 års "Marinkonferens" där de bärande slutsatserna från KÖMS arbete "En Marin för Sverige" presenteras. Arbetet´finns i fullständig utgåva på KÖMS hemsida.Bo Rask, KÖMS SekreterareStrategi, operationer och taktik
219Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2018 - En marin valdebattReferat och sammanfattning av inlägg och debatt från Marinkonferensen i maj.Lars Wedin, TiS RedaktörStrategi, operationer och taktik
225Försvarsmakten och medierna - två konsolideringsverksamheter i behov av stöd utifrånDen skriftliga versionen av PM Nilssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. PM Nilsson är politisk redaktör för tidningen "Dagens Industri" och beskriver i sitt anförande den urholkning av sakkunnig bemanning som skett inom media (inom försvarsområdet) och vilka krav det ställer på Försvarsmakten för att kunna säkerställa att Sveriges befolkning hålls rätt informerade om försvarsfrågorna.Ledmoten PM NilssonStrategi, operationer och taktik
231Civil sjömilitär eller sjömilitär i kostymDen skriftliga versionen av Peter Ahlås inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Peter Ahlås är reservofficer och har verkat större delen av sin karriär i Storbritannien. I artikeln beskriver han en rad av de samverkansforum som Royal Navy etablerat med den civila sjöfartssektorn och som på ollka sätt stärker såväl den brittiska flottan som den civila sjöfartsnäringen. Han reflekterar även över vad som skulle krävas för att motsvarande samverkan skulle kunna uppnås i Sverige.Ledamoten Peter AhlåsSjöfart m.m.
241Dagens officersutbildningArtikeln utgör inledningen på en rad artiklar i detta nummer av TiS som beskriver utbildningssystemet till officer och specialistofficer i dagens försvarsmakt i allmänhet och marin i synnerhet.Flottiljamiral Ewa Skoog HaslumPersonal, utbildning och marinmedicin
243Det "nya nya" officersutbildningssystemetFörfattaren som är ansvarig för det militära programmet vid Försvarshögskolan beskriver dagens system för utbildning av officerare.Ledamoten Hans GranlundPersonal, utbildning och marinmedicin
251Militärhögskolan Karlbergs roll i utbildningen av kadetterFörfattaren, som är chef för Militärhögskolan Karlberg, beskriver utbildningsupplägget vid skolan.Ledamoten Anna-Karin BrothPersonal, utbildning och marinmedicin
258Stiftelen YMER-80 presenterar 2018 års stipendiater för polarforskningStiftelsen YMER-80 är sammansatt av ledamöter ur Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien samt Sällskapet för Antropologi och Geografi.Ledamoten Sven RudbergDiverse
259Marin officersutbildning anno 2018Författaren, som är chef för Sjöstridsskolan, beskriver utbildningen till officer och specialistofficer i marinen.Ledamoten Magnus JönssonPersonal, utbildning och marinmedicin
265Vägen till taktisk amfibieofficerSe rubrik. Författarna verkar (eller har verkat) vid Amfibiestridsskolan inom Sjöstridsskolans ram.Kapten Martin Järvinen & Fanjunkare Eric YdmarkPersonal, utbildning och marinmedicin
269Marinens övningar - grunden för tröskeleffektMarinens omfattande övningsverksamhet under 2018 presenteras.Kommendörkapten Per NilssonStrategi, operationer och taktik
277TeknikutbildningenTeknikutbildningen på högre nivå inom marinen, eller snarare bristen på densamma, belyses av mariningenjör Mattias Svedin.Kommendörkapten Mattias SvedinPersonal, utbildning och marinmedicin
279Kompetensutveckling och operativ verksamhet i symbiosUtbildningssituationen med svårigheter och möjligheter inom marinen belyses.Ledamoten Håkan LindbergPersonal, utbildning och marinmedicin
283Dagens officersutbildning - en beskrivning från insidanTre nyutexaminerade fänrikar inom marinen ger sin bild av utbildningen de just genomgått.Fänrikarna Kristoffer Lotten, Oscar Schultz och Jacob ViperPersonal, utbildning och marinmedicin
292Minläggningsförmåga till sjöss - fundamentalt för det nationella försvaretArgumenterande artikel för behovet av återuppbyggnad av förmågan till minering.Fänrik Marcus SjöbergDebatt
296Några reflektioner efter sammanträdet i Karlskrona 2018-01-22Se rubrikLedamoten Göran WallénDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »