N:r 3, Årg 1, utg 1836

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS ur årgång 1 med bl.a. en omfattande artikel som argumenterar för ett stärkt svensk/norskt sjöförsvar.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
125 Projekt till en förändrad uppstickning af logg-linan Artikeln beskriver de fel som konstaterats i logglinors märkning kopplat till hur linan uppträder i vatten beroende på fartygets hastighet.
K. Sjöfart m.m.
132 Tankar om skandinaviens sjö-försvar Ordförandens anförande vid högtidssammanträdet 1835 som argumenterar för en stärkt flotta.
KÖMS ordförande 1835 Strategi, operationer och taktik
162 Krigförande makters maritima rättigheter, i hänsyn till neutrale fartyg Se rubrik. x Strategi, operationer och taktik
167 Hvarjehanda Notiser och anteckningar från när och fjärran.
x Diverse
169 Officiella stadganden Direktiv till/inom marinen för året.
x Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »