N:r 4 / 1969

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS 1969

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
215 Meddelande från KÖMS Protokoll mm
Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare Protokoll
216 Kontroll av nedrustningsavtalet Artikeln, som är den skriftliga versionen av Jan Prawitz inträdesanförande analyserar och beskriver den kontrollproblematik som finns i nedrustningsavtalen.
Ledamoten Jan Prawitz Strategi, operationer och taktik
253 Makten och härligheten I artikeln beskrivs hur rekonstruktionen och sammanpusslandet av Wasa gått till och vilka ambitioner för framtiden som bör sökas.
Museichef Per Lundström Maritim Teknik
264 Pueblo-affären I artikeln beskrivs hur den amerikanska spaningsfartyget USS Pueblo kapades i Japanska sjön och färefter hölls i Nordkorea under 11 månader.
Kapten Göran Wallén Strategi, operationer och taktik
281 Litteratur m.m. Bokrecensioner m.m.
x Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »