N:r 4 / 1970

Ladda ned »

Fjärde numret 1970 med arktisinnehåll.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
169 Nordostpassagen - ett 90-årsjubileum Se rubrik Ledamoten Ragnar Thorén strategi
201 Norra Sjövägen och Sovjetunionens arktiska naturrikedomar Se rubrik Ledamoten Ragnar Thorén strategi
235 De främmande ubåtarna och våra befogenheter för ingripande Ett bemötande av kapten Göran Walléns inlägg från februarinumret. Kapten Claes Tornberg och kapten Cay Holmberg strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »