N:r 4 / 1971

Ladda ned »

Fjärde TiS-numret 1971 med bl.a. årsberättelse i vapenteknik

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
255 Artillerisystem för lätta fartyg Årsberättelse i handvapen-, artilleri- och robotteknik. Ledamoten Tord Högelin vapenteknik
274 Pingvin - ett sjörobotsystem En presentation av det norska sjörobotsystemet Pingvin. Civilingenjör Sven Ydell vapenteknik
281 Operation Nordanvind Den finska operation "Nordanvind" som iscensatten i samband med operation Barbarossa. Skriftställaren Per-Olof Ekman strategi
299 Ubåtsbygge för 50 år sedan Tillkomsten av ubåtarna Hajen, Sälen och Valrossen beskrivs av chefen för ritkontoret på Kockums, överingenjör Sven Rahmberg. Ledamoten Sven Rahmberg konstruktion
312 Torpedbåtars namn Fortsatt argumentation kring torpedbåtarnas (Spica II-seriens) namn. B Holmberg diverse
314 Notiser från när och fjärran - - diverse
317 Litteratur m.m. - - diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »