N:r 4 / 1971

Ladda ned »

Fjärde TiS-numret 1971 med bl.a. årsberättelse i vapenteknik

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
255Artillerisystem för lätta fartygÅrsberättelse i handvapen-, artilleri- och robotteknik.Ledamoten Tord Högelinvapenteknik
274Pingvin - ett sjörobotsystemEn presentation av det norska sjörobotsystemet Pingvin.Civilingenjör Sven Ydellvapenteknik
281Operation NordanvindDen finska operation "Nordanvind" som iscensatten i samband med operation Barbarossa.Skriftställaren Per-Olof Ekmanstrategi
299Ubåtsbygge för 50 år sedanTillkomsten av ubåtarna Hajen, Sälen och Valrossen beskrivs av chefen för ritkontoret på Kockums, överingenjör Sven Rahmberg.Ledamoten Sven Rahmbergkonstruktion
312Torpedbåtars namnFortsatt argumentation kring torpedbåtarnas (Spica II-seriens) namn.B Holmbergdiverse
314Notiser från när och fjärran--diverse
317Litteratur m.m.--diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »