N:r 4 / 1972

Ladda ned »

Fjärde numret av TiS 1972 med den avslutande artikeln om sovjetryskt ubåtskrig under VK II.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
307 Minsvepare/minjaktfartyg - konstruktionsproblem - utvecklingslinjer Årsberättelse för år 1971 i "Krigsfartygs konstruktion". Ledamoten Arne Gärdin konstruktion
339 Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjöområdet under andra världskriget Tredje och avslutande delen i artikeln. P Persson strategi
370 Notiser från när och fjärran Se rubrik. - diverse
377 Litteratur m.m. Se rubrik. - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »