N:r 4 / 1976

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS 1976

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
175 Chefsbefattningar i försvarets fredsorganisation 1950-1975 Ledamoten Bengt O´Konor personal
181 Medelsvårt artilleri på åttio- och nittiotalet Lars Riis-Björnstad strategi
184 Reservmaterielberäkningar; teori, praktik och erfarenheter Ledamoten Lars Werner humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
196 Minor för Barbarossa P O Ekman strategi
217 Litteratur m.m. - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »