N:r 4 / 1976

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS 1976

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
175Chefsbefattningar i försvarets fredsorganisation 1950-1975Ledamoten Bengt O´Konorpersonal
181Medelsvårt artilleri på åttio- och nittiotaletLars Riis-Björnstadstrategi
184Reservmaterielberäkningar; teori, praktik och erfarenheterLedamoten Lars Wernerhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
196Minor för BarbarossaP O Ekmanstrategi
217Litteratur m.m.-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »