n:r 4 / 1991

Ladda ned »

1991 års sista nummer av TiS med bl.a. ordförandens högtidstal, årsberättelse kring marinens bas- och underhållstjänst, informationssystemet LEO, svenska helikoptrar mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
229 Sjöförsvaret i backspegeln och i framtiden Kungl. Örlogsmannasällskapets orförandes högtidstal med en beskrivning och argumentation om behovet av en ökad förståelse för sjöförsvarets roll. Bror Stefenson Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »