n:r 4 / 1992

Ladda ned »

Fjärde och sista numret av TiS 1992 med ordförandens högtidstal från 1992 samt en längre artikel kring ubåt 2000.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
229Ny försvarsmiljö kontra påsplaneringKÖMS ordförandes tal vid högtidssammanträdet 1992 med tankar och idéer kring ytstridsförbandens utveckling i nuvarande försvarsmiljö i Östersjön.Claes Tornbergstrategi
235Studier kring Ubåt 2000Artikeln, som är den skriftliga versionen av marindirektör Henrik Bohms inträdesanförande beskriver de studier som genomförs som grund för utvecklingen av Ubåt 2000.Henrk Bohmkonstruktion
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »