n:r 4 / 1992

Ladda ned »

Fjärde och sista numret av TiS 1992 med ordförandens högtidstal från 1992 samt en längre artikel kring ubåt 2000.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
229 Ny försvarsmiljö kontra påsplanering KÖMS ordförandes tal vid högtidssammanträdet 1992 med tankar och idéer kring ytstridsförbandens utveckling i nuvarande försvarsmiljö i Östersjön. Claes Tornberg strategi
235 Studier kring Ubåt 2000 Artikeln, som är den skriftliga versionen av marindirektör Henrik Bohms inträdesanförande beskriver de studier som genomförs som grund för utvecklingen av Ubåt 2000. Henrk Bohm konstruktion
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »