N:r 4 / 2013

Ladda ned »

Fjärde numret av TiS 2013 med marin argumentation, artiklar rörande Arktis, sjöräddning mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
293Meddelande från KÖMSProtokoll mm
Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
297Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
299Därför behövs en marinDebattinlägg som pekar på det behovet av en förstärkt svensk marin. I artikeln argumenterar författarna för att Försvarsmakten bör utvecklas till ett skalförsvar med fokus på sjö- och flygstridskrafter.
Ledamöterna Sten Swedlund, Christer Hägg och Carl-Johan HagmanStrategi, operationer och taktik
304Kommendör Lars Wedin invald i franska Académie de MarinePresentation av Lars Wedins inval i Académie de Marine samt denna akademis historia och funktion.
xDiverse
308Spelet om ArktisArtikeln, som är den skriftliga versionen av Martin Jakobssons inträdesanförande i KÖMS beskriver utvecklingen i Arktis med ingående aktörer samt visar tydligt på den svenska kompetens och förmåga som finns för operationer och verksamhet i detta område.
Ledamoten Martin JakobssonSjöfart m.m.
317Arktis från ett svenskt kommersiellt perspektivArtikeln visar på den stora förmåga som svenska företag och organisationer idag har vad gäller operationer i Arktis samt belyser även vilka möjligheter som finns för en fortsatt utveckling av dessa.
Direktör Åke RohlénSjöfart m.m.
325The EU needs a strategy for the Arctic region!Artikeln, som är ett vid US Naval War College belönat elevarbete argumenterar för att EU måste ta en tydligare roll vad häller Arktisrelaterade frågor.
Kommendörkapten Jens NykvistSjöfart m.m.
335Modern sjöstrid, spelteori och amfibiska dilemmanArtikeln, som baseras på Kjellgrens arbete "Ytterligare två antaganden om modern sjöstrid" vid FHS, behandlar komplexiteten av strid i amfibiska förhållanden. Kjellgren belönades av KÖMS med ett stipendium ur Marinlitteraturföreningens fond för detta arbete.
Fänrik Jim Ramel KjellgrenStrategi, operationer och taktik
345I havets våld och sköte, del IIEn artikel i två delar som återger ett antal händelser till sjöss med koppling till folkrätt, terrorism, säkerhet mm.
Ledamoten Torbjörn DalnäsStrategi, operationer och taktik
359Svensk sjöräddning 2013Dagens svenska sjöräddningsorganisation med fokus på verksamheten i SSRS (Sjöräddningssällskapet) beskrivs.
Teknologie doktor Thore HagmanSjöfart m.m.
369Vårt okända arabiska arvArtikeln ger en exposé över det arabiska språkets inflytande på dagens sjöfartstermer mm.
Ledamoten Torbjörn DalnäsSjöfart m.m.
373Varför fanns kaptenen av 1.rangen Avrukevitj ombord på U 137?Ledamoten Göran Wallén analyserar de möjliga orsakerna varför en så pass hög officer som Avrukevitj fanns ombord på U 137.
Ledamoten Göran R. WallénStrategi, operationer och taktik
378Tankar efter debattnumretReflektioner efter TiS nr 3/2013
Ledamoten Magnus HaglundDebatt
381Nya fonder inom Kungl. ÖrlogsmannasällskapetMarinlitteraturföreningens stipendiefond, den Falkengréenska fonden (biblioteket) och den Gynterska fonden (TiS) presenteras.
TiS RedaktionDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »