N:r 4 / 2014

Ladda ned »

Fjärde numret av TiS från 2014.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
289Meddelanden från KÖMSProtokoll från möten mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
295Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
297Svensk ubåtsteknologi i AustralienArtikeln, vilken är den skriftliga versionen av Ola Alfredssons inträdesanförande beskriver de svenska exportframgångarna relativt Australien med Collinsprojektet samt lägger an tonen för vad som nu skulle kunna göras för att positionera svensk varvsindustri inför Australiens kommande nyanskaffningar av större konventionella ubåtar.Ledamoten Ola AlfredssonMaritim Teknik
305Behåll gruppbefäl, soldater och sjömän längre genom validering och karriärstegFörfattaren argumenterar för vikten av att utveckla dagens personalförsörjningssystem för gruppbefäl, soldater och sjömän. Validering av kompetens, karriärsteg och möjligheten att växa i systemet framhålls tydligt. Författaren jämför med andra större arbetsgivare, såsom landstingen när det gäller sjukvårdspesonal, där motsvarande metoder används. Författaren är tjänstledig från sin anställning i Försvarsmakten och innehar politiska uppdrag i Haninge kommun.Löjtnant Peter Olevik DunderPersonal, utbildning och marinmedicin
310Marint mentorskap - en självklarhet?Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anna-Karin Broths inträdesanförande argumenterar för att införa ett marint mentorprogram. Författaren beskriver i detalj hur ett sådant mentorprogram skulle kunna se ut och vilka fördelar det skulle kunna ha, såväl för berörda individer som för marinen i stort.Ledamoten Anna-Karin BrothPersonal, utbildning och marinmedicin
321Är vi herrar i vårt eget hus?Artikel som påvisar behovet av en ökad och fokuserad satsning på de marina förmågorna för att kunna svara upp mot utvecklingen i vår omvärld. Artikeln utgör en utökad version av den "Brännpunktsartikel" i SvD som infördes den 18 november 2014.Ledamöterna Bo Rask & Niklas GranholmStrategi, operationer och taktik
325Från dykbåtar till ubåtar - Ubåtsvapnets utveckling 1945 - 1960.Artikel utgörs av en för TiS anpassad version av författarens C-uppsats vid Uppsala universitet med samma rubrik. C-uppsatsen belönades med hedersomnämnande samt penningbelöning vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 17 november 2014.Löjtnant Kristofer BengtssonMaritim Teknik
339Anne Bonnys efterträdare - Några nedslag i nutida maritim säkerhet, del 1Artikeln, som är i två delar (del 2 återfinns i TiS nr 5/2014) utgörs av ett av de forskningsresultat som ledamoten Christopher Werner genomförd i breda termer inom ramen "Maritime Security".Ledamoten Christopher WernerStrategi, operationer och taktik
357Sverige i fred under 200 årReferat från det av Kungl. Krigsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien anordnade symposiet "Sverige i fred under 200 år" kompletterat med vissa marina utblickar.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
361Ökande piratdåd i SydostasienFörfattaren beskriver utvecklingen i Sydostasien där antalet piratdåd sakta har ökat under senare tid.Ledamoten Torbjörn DalnäsStrategi, operationer och taktik
368Valet är över, sjöfartsfrågorna lever vidareDet så kallade "Maritima valmanifestet" som utarbetats av Sjöfartsforum, i vilket KÖMS ingår, presenteras kortfattat.KÖMS redaktionSjöfart m.m.
371Bara frid och fröjd med britternaKort artikel kring konflikter mellan Sverige och England med marina teman.Ledamoten Torbjörn DalnäsStrategi, operationer och taktik
373Den värsta fartygskatastrofen på Danskt vattenKort artikel som beskriver när och hur de brittiska fartygen S:t George och Defence förliste i danska vatten kring jul år 1811.1:e Intendent Thomas RothStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »