N:r 4 / 2017

Ladda ned »

2017 års fjärde utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
287 Meddelande Mötesprotokoll m.m. Diverse
292 Ordföranden har ordet: Folkets talan Ledare: Det finns ett intresse för försvaret; utnyttja det! Michael Zell Ledare
295 Redaktörens spalt: Fisk och fartyg Presentation av tidningens innehåll; Hur mycket fisk finns det och hur vet man det? Lars Wedin Ledare
296 Underrättelsetjänst i Marinen, små steg men stadigt framåt Inträdesanförande. Hur bör underrättelsetjänsen organiseras. Håkan Lindberg Strategi, operationer och taktik
303 Anställda sjömän och återinfört flerbefälssystem – läget idag och vägen framåt Inträdesanförande. Marinens personalförsörjning.
Jonas Hård af Segerstad Personal, utbildning och marinmedicin
314 Överfiskning : myter och realiteter Hur att beräkna en fiskekvot Alain Laurec Sjöfart m.m.
327 Kvalificerad miljöövervakning med ett modernt forskningsfartyg Beskrivning av Sveriges Lantbruksuniversitets nya forskningsfartyg Åke Dagnevik m.fl. Sjöfart m.m.
345 Med fregatten Sprengtporten till Saint Barthélemy 1784-1785 Granskning av navigationskonsten under resan Kent Norström Strategi, operationer och taktik
354 Lågt hängande frukt – svenskt marint fartygsförband till Försvarsmakten med nuvarande isbrytare som plattform Använd våra isbrytare i Marinens operationer Niklas Granholm Strategi, operationer och taktik
361 Några tankar kring ålderdom och ledamotskap i KÖMS Bör det finnas en åldersgräns för medlemskap i KÖMS? Göran Wallén Debatt
363 Bör det finnas en åldersgräns för medlemskap i KÖMS? Bör det finnas en åldersgräns för medlemskap i KÖMS? Hans Hedman Debatt
364 Åldriga ledamöter Bör det finnas en åldersgräns för medlemskap i KÖMS?. Lars Wedin Debatt
365 Reviews Far Distant Ship: The Royal Navy and the Blockade of Brest 1793 1815 by Quintin Barry Running a Big Ship by Captain Rory O’Conor
Peter Hore Personal, utbildning och marinmedicin
367 Bokanmälan Bokrecension Sea Power by James Stavridis
Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
369 News from the seas of China Utvecklingen i Ostasien Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
371 Kärnvapen eller inte? Sverige bör inte ratificera förbudet mot kärnvapen Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »