N:r 4 / 2018

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS för 2018 med tema marin innovation och teknologi. Dessutom inträdesanföranden av Erik Lagersten och Fredrik Hellström.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
299Meddelanden från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetProtokoll från KÖMS sammanträden.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
306Ordföranden har ordetMichael Zells ledare i detta nummer av TiS har rubriken "Att förstå och respektera ett försvarssystem" och innehåller förklaring och argumentation kring utvecklingen och den höga relevansen av dagens Visbykorvetter i nuvarande omvärldsläge.Michael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
308Redaktörens spaltDet aktuella numret av TiS presenteras.Lars Wedin, TiS redaktörLitteratur m.m.
311Officer och opinionsbildare. Önskvärt eller omöjligt?Artikeln, som är den skriftliga versionen av Erik Lagerstens inträdesanförande i KÖMS, beskriver den unika situationen (vid en internationell jämförelse) att svenska officerare kan delta i den offentliga försvarsdebatten och visar på såväl möjligheter som svårigheter med att göra detta.Ledamoten Erik LagerstenStrategi, operationer och taktik
325Dagens riskprocesser, ökar eller minskar de Sverigens försvarsförmågaArtikeln, som är den skriftliga versionen av Fredrik Hellströms inträdesanförande i KÖMS, belyser den alltmer omfattande "riskhanteringen" som dagens projekt och verksamhet förutsätts bedriva. Risker som behöver hanteras är såväl rent funktionella, tidsmässiga, ekonomiska som förtroendemässiga mm och sättet att hantera dessa har stor påverkan på det slutliga utfallet av respektive projekt.Ledamoten Fredrik HellströmMaritim Teknik
335Naval Research and Innovation: The technological advantageProfessor och konteramiral Alain Bovis (Frankrike) beskriver hur teknologiutveckling och tekniksprång, rätt utnyttjade, genom tiderna gett stridsmässiga fördelar till sjöss.Profesor Alain BovisMaritim Teknik
345Euronaval - en titt in i framtidenArtikeln beskriver innehåll och trender från 2018 års stora marinmässa i Frankrike - Euronaval.Ledamöterna Odd Werin och Lars WedinMaritim Teknik
359Nytt Ytstridsfartg och Disruptiva TeknologierTankar och målbild för Nytt Ytstridsfartyg (YSF 2030) beskrivs av FMV:s tekniska chef på marinområdet.Ledamoten Jan EricssonMaritim Teknik
335Visby- en hållbar grund för utveckling av nästa generation ytstridsfartygDe starka kopplingar som finns mellan Visbysystemet och nästa generations ytstridsfartyg beskrivs av konteramiral Odd Werin, FMV:s chef för Marinmateriel.Ledamoten Odd WerinMaritim Teknik
361Human impact exposure onboard high-speed boats; what is dangerous? - An international multi-agency studyArtikeln beskriver den fysiska belastningen på människokroppen av verksamhet i snabbgående båtar och mindre fartyg, samt vad som kan och bör göras för att hantera problemet med detta.Doktor Johan UllmanPersonal, utbildning och marinmedicin
373UbåtskonstruktionFörfattaren jämför utvecklingstiden för ubåtssystemet A26 med när slagskeppen utvecklades för drygt 100 år sedan och ifrågasätter den långa utvecklings- och byggnadstiden för A26.Ledamoten Jarl EllsénMaritim Teknik
376Respons på Jarl Ellsén artikelom A26Projektledaren för ubåtsprojektet A26 vid FMV, Fredrik Hellström, ger en omedelbar respons på Jarl Ellséns artikel om utvecklings- och byggnadstid för A26.Ledamoten Fredrik HellströmMaritim Teknik
379Svensk mineringsförmåga måste prioriteras!Argumenterande artikel kring behovet att öka den svenska marinens satsning på mineringsförmåga.Fänrik Jacob ViperStrategi, operationer och taktik
383HMS Sheffield: Något nytt under solen?Artikel som analyserar den argentinska sänkningen av den brittiska luftförsvarsjagaren HMS Sheffield under Falklandskriget. Analysen sker i skenet av att i stort sett all sekretess under 2017 hävts kring Royal Navys interna utredning om händelsen.Kapten Johan EbelingStrategi, operationer och taktik
393News from the seas of ChinaHändelseutveckling i farvatten kring Kina från mars till september.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
397BokanmälanJeanette Anderssons avhandling "Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement" anmäls och beskrivs.Ledamoten Mattias WidlundSjöfart m.m.
400Book reviewsBokanmälningar av böckerna "How the First World War was won" av Julian Thompson och "Oceans Ventured - Winning the Cold War at Sea" av John Lehman.Korresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »