N:r 4 / 2019

Ladda ned »

Extranummer av Tidskrift i Sjöväsendet som helt ägnas åt 2019 års Marinkonferens som fokuserade på Försvarsberedningens rapport "Värnkraft" från den 14 maj 2019.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
283 Marinkonferensen 2019, redaktörens inledning Numret presenteras av TiS redaktör Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.
285 Ledare KÖMS ordförande presenterar syftet med konferensen. Anders Grenstad, KÖMS ordförande Ledare
286 Program Konferensens program presenteras. - Diverse
287 Konferensens inledning Referat av KÖMS vice ordförande, kommendör Bo Bergs, inledning av konferensen samt av Annika Nordgren Christensens, konferensens moderator inledande inlägg. Lars Wedin, TiS redaktör Debatt
289 KÖMS inledningsanförande KÖMS sekreterares anförande där han sammanlänkar KÖMS skrift "En Marin för Sverige" och Försvarsberedningens bägge rapporter "Motståndskraft" från 2018 och "Värnkraft" från 2019 samt ger KÖMS syn på vad som borde bli de politiska besluten för marinens räkning. Bo Rask, KÖMS sekreterare Strategi, operationer och taktik
293 Studien: Hur ska Marinen bemannas Den av KÖMS framtagna studien "Hur ska Marinen bemannas" med dess bärande slutsatser presenteras. Studien kan laddas ner från https://www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-bemannas/ Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad Personal, utbildning och marinmedicin
297 Moderatorledd diskussion Referat från diskussion kring personal- och bemanningsfrågor Lars Wedin, TiS redaktör Personal, utbildning och marinmedicin
299 Orientering om Försvarsberedningens slutrapport Referat av huvudsekreteraren i Försvarsberedningen, Tommy Åkessons, presentation av beredningens rapport "Värnkraft". Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
300 KÖMS kommentarer till Försvarsberedningens rapport KÖMS sekreterare, Bo Rask, kommenterar försvarsberedningens rapport. Bo Rask, KÖMS sekreterare Strategi, operationer och taktik
309 Moderatorledd diskussion Referat från diskussion kring Försvarsberedningens rapport. Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
311 Rapporten: "Bursting the bubble" Referat av ledamoten Robert Dalsjös presentationen av FOI-rapporten "Bursting the bubble" (Dalsjö är en av författarna) som behandlar den ryska förmågan till A2/AD (Aniti-access/Area Denial) vilken rapporten menar i mångt och mycket är överskattad. Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
315 Marin krigföring i östersjöregionen - grå zoner och högnivåkonflikt Referat av ledamoten Niklas Granholms föredrag som behandlar ett kapitel (som Granholm författat) ur en bok som under hösten kommer att ges ut av King's College och som behandlar små mariner. Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
319 Avslutande diskussion Referat från de diskussionen som följde på ledamöterna Dalsjös och Granholms presentationer Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
320 Avslutande ord Kort referat av KÖMS vice ordförande, kommendör Bo Bergs, avslutning av konferensen. Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
321 Summary Summering av konferensen på engelska Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »