N:r 4 / 2019

Ladda ned »

Extranummer av Tidskrift i Sjöväsendet som helt ägnas åt 2019 års Marinkonferens som fokuserade på Försvarsberedningens rapport "Värnkraft" från den 14 maj 2019.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
283Marinkonferensen 2019, redaktörens inledningNumret presenteras av TiS redaktörLars Wedin, TiS redaktörLitteratur m.m.
285LedareKÖMS ordförande presenterar syftet med konferensen.Anders Grenstad, KÖMS ordförandeLedare
286ProgramKonferensens program presenteras.-Diverse
287Konferensens inledningReferat av KÖMS vice ordförande, kommendör Bo Bergs, inledning av konferensen samt av Annika Nordgren Christensens, konferensens moderator inledande inlägg.Lars Wedin, TiS redaktörDebatt
289KÖMS inledningsanförandeKÖMS sekreterares anförande där han sammanlänkar KÖMS skrift "En Marin för Sverige" och Försvarsberedningens bägge rapporter "Motståndskraft" från 2018 och "Värnkraft" från 2019 samt ger KÖMS syn på vad som borde bli de politiska besluten för marinens räkning.Bo Rask, KÖMS sekreterareStrategi, operationer och taktik
293Studien: Hur ska Marinen bemannasDen av KÖMS framtagna studien "Hur ska Marinen bemannas" med dess bärande slutsatser presenteras. Studien kan laddas ner från https://www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-bemannas/Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af SegerstadPersonal, utbildning och marinmedicin
297Moderatorledd diskussionReferat från diskussion kring personal- och bemanningsfrågorLars Wedin, TiS redaktörPersonal, utbildning och marinmedicin
299Orientering om Försvarsberedningens slutrapportReferat av huvudsekreteraren i Försvarsberedningen, Tommy Åkessons, presentation av beredningens rapport "Värnkraft".Lars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
300KÖMS kommentarer till Försvarsberedningens rapportKÖMS sekreterare, Bo Rask, kommenterar försvarsberedningens rapport.Bo Rask, KÖMS sekreterareStrategi, operationer och taktik
309Moderatorledd diskussionReferat från diskussion kring Försvarsberedningens rapport.Lars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
311Rapporten: "Bursting the bubble"Referat av ledamoten Robert Dalsjös presentationen av FOI-rapporten "Bursting the bubble" (Dalsjö är en av författarna) som behandlar den ryska förmågan till A2/AD (Aniti-access/Area Denial) vilken rapporten menar i mångt och mycket är överskattad.Lars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
315Marin krigföring i östersjöregionen - grå zoner och högnivåkonfliktReferat av ledamoten Niklas Granholms föredrag som behandlar ett kapitel (som Granholm författat) ur en bok som under hösten kommer att ges ut av King's College och som behandlar små mariner.Lars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
319Avslutande diskussionReferat från de diskussionen som följde på ledamöterna Dalsjös och Granholms presentationerLars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
320Avslutande ordKort referat av KÖMS vice ordförande, kommendör Bo Bergs, avslutning av konferensen.Lars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
321SummarySummering av konferensen på engelskaLars Wedin, TiS redaktörStrategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »