N:r 4 / 2021

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS för 2021 med tema VSG IV, "Sjöfart och andra områden av vikt för sällskapets verksamhet", inträdesanföranden mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
437 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
441 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
442 Redaktörens spalt TiS nummer 4 presenteras av redaktören. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
444 Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum Presentation av jubileumsprogrammet. Ledamoten Per-Anders Emilson Diverse
443 Örlogsfartygsprojektering med framgång – några påståenden Artikeln, som är den skriftliga versionen av John Timerdals inträdesanförande i KÖMS visar framgångsfaktorer och fallgropar vid örlogsfartygsprojektering byggt på Timerdals mångåriga erfarenhet från denna verksamhet. Ledamoten John Timerdal Maritim Teknik
453 Kommunikation för en marin strategi på väg mot 2050-talet – Behov, hinder, desinformation och möjligheter på vägen Artikeln, som är den skriftliga versionen av Patrik Oksanens inträdesanförande i KÖMS pekar på vikten av en förändrad kommunikationsstrategi för att få de maritima och marina frågorna att erhålla en genomslagskraft hos befolkningen och därmed hos politikerna. Ledamoten Patrik Oksanen Debatt
467 Vetenskapsgren IV – sjöfartsfrågor, marinhistoria, specialistkunskaper och framtidsfrågor Verksamheten inom VSG IV presenteras. Ledamoten Niklas Granholm Sjöfart m.m.
471 Estoniarättegången: Juridiskt feltramp i havsrättslig materia Ledamoten Bring analyserar, ur ett havsrättsligt perspektiv, det mål i Göteborgs tingsrätt som avhandlade verksamheten vid M/S Estonia som senare kom att leda till den tv-sända dokumentären Estonia –fyndet som förändrar allt. Ledamoten Ove Bring Sjöfart m.m.
483 A small state navy’s contribution to freedom of navigation Författaren, som är dansk kommendör, ledde 2021 som sjöstyrkechef och konstituerad flottiljamiral, den militära insatsen AGENOR inom ramen för den internationella insatsen EMASOH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz). I artikeln beskrivs insatsen och det danska styrkebidraget. Ledamoten Anders Friis Strategi, operationer och taktik
493 U 137 – Verkligheten är aldrig som den ser ut att vara Artikeln går på ett metodiskt och noggrant sätt igenom den sovjetiska kränkningen av svenskt territorium med U 137 år 1981. I artikeln ges en klar tidsindelning av vad som skedde dag för dag. Ledamoten Per Andersson Strategi, operationer och taktik
513 Obemannade system och Artificiell Intelligens – ett trumfkort för Marinen Artikeln inleds med en scenario där svenska marina enheter utrustats med ledningssystem som inkorporerar artificiell intelligens i kombination med obemannade farkoster såväl i luften som på och under ytan. Karaktäristiken hos skilda system gås igenom och den entydiga slutsatsen av denna genomgång är att Artificiell Intelligens (AI) och obemannade farkoster är kostnadseffektiva sätt för att förstärka marinens förmåga. Ledamoten Lars Wedin Maritim Teknik
529 Den klimatneutrala sjökrigsarenan Författaren redovisar den starka utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön med tillhörande undervattensinstallationer för kraftöverföring. Denna utveckling innebär att vi nu behöver påbörja en taktik- och metodutveckling för att bli så framgångsrika som möjligt i den klimatneutrala sjökrigsarenan. Ledamoten Gunnar Möller Strategi, operationer och taktik
535 Fleet-in-being längs kusten – ett försök till analys av svensk tillämpning Författaren analyserar hur svenska defensiva operationer baserade på fleet-in-being-konceptet skulle kunna ta sig uttryck i en nutida konflikt. I sin analys kommer han fram till att det är sju faktorer en kustflotta bör fokusera på för att effektivt kunna verka som en fleet-in-being. Örlogskapten Henrik Tham Strategi, operationer och taktik
543 Hur minan förändrade sjökriget och skapade minsveparen M 20 – del I Artikeln, som är den första av två, ger en historisk exposé över hur minkrigföring utvecklats internationellt samt kopplar detta till den tidig svensk utveckling fram tom första världskriget. Kapten (RO) Johan A. Boström Strategi, operationer och taktik
554 Genom svårigheterna mot stjärnorna – Anskaffning och utprovning av HKP 4C 1971-75 Christer Hägg, som var provflygare vid FMV i samband med införandet av Hkp 4C beskriver hur arbetet i Japan med utvecklingen av styrautomatiken genomfördes och hur Hkp 4C kom att bli en mycket kapabel ubåtsjakthelikopter. Ledamoten Christer Hägg Maritim Teknik
560 Bokanmälan Anne Wedin recenserar boken "Bletchley Park´s Secret Source. Churchill’s Wrens and the Y service in World War II" som skrivits av den korresponderande ledamoten Peter Hore. Anne Wedin Litteratur m.m.
565 Intryck vid läsning TiS redaktör recenserar boken "From the North Atlantic to the South China Sea. Allied Maritime Strategy in the 21st Century" som består av 24 kapitel med huvudredaktörerna Julian Pawlak och Johannes Peters. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
569 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik