N:r 4 / 2023

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS 2023

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
324 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Anders Johnson, KÖMS sekreterare Protokoll
339 H.M. Konungen 50 år som statschef Information om det stundande arrangemanget mellan KÖMS och KKrVA för att högtidlighålla HM Konungens 50 år på tronen. Ledamoten Per- Anders Emilson Diverse
340 Ordföranden har ordet Ordförandens ledare. Anders Grenstad, KÖMS ordförande Ledare
342 Redaktörens spalt Redaktören presenterar innehållet i Nr 4. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
348 Militär innovation för att bygga militär förmåga Artikeln, som är den skriftliga versionen av Therese Tärnholms inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet pekar på vad som krävs innovationsmässigt för att bygga militär förmåga. Militär förmåga är, pekar författaren på, förmågan hos ett sociotekniskt system att lösa militära
uppgifter som utförs under vissa omständigheter i en bestämd miljö.
Ledamoten Therese Tärnholm Maritim Teknik
357 Var börjar försvaret av Sverige? Författaren argumenterar för att försvaret av Sverige börjar i våra hjärnor. Skälet är att med tanke på hur liten världen håller på att bli, en väpnad kamp är viljestyrd och att tvångsmedlen är så pass diversifierade som de är. Vi måste därför tänka nytt för att kunna möta de krav som ställs av att vara en del i en försvarsallians, den pågående militärgeografiska förändringen och öppet aggressiva motståndare. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
361 Den ovilliga stormakten – om Tysklands nya säkerhetspolitiska strategi Författaren, som varit svensk generalkonsul i Hamburg beskriver det "epokskifte" (tyska Zeitenwände) som skett i Tyskland när det gäller ambitionerna med den tyska försvarsmakten och synen på Ryssland och Europeisk säkerhet. Ledamoten Leif H Sjöström Strategi, operationer och taktik
367 Den tyska marinen Jonas Hård af Segerstad som för närvarande är svensk försvarsattaché i Tyskland beskriver den tyska marinens utveckling i skenet av omvärldsutvecklingen. Ledamoten Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
373 Nordisk forsvarssamarbeid om materiell til maritime operasjoner Möjligheter och svårigheter med nordiskt materielsamarbete beskrivs av författaren som tidigare i sin karriär var projektledare för det samnordiska ubåtsprojektet Viking. Hedersledamoten Morten Jacobsen Maritim Teknik
379 Nytt kystforsvarskonsept- en lavthengende frukt Författaren argumenterar för att snabbt sätta upp ett modernt kustförsvar med tidig tröskeleffekt bestående av tillgänglig teknologi och samtidigt påbörja förbandsförsök med nya teknologier som AI, Loitering ammunition (patrullrobotar), obemannade system m.m. Ledamoten Tor Egil Walter Strategi, operationer och taktik
389 Ett maritimt perspektiv på Sveriges ingång i NATO Magnus Haglund argumenterar för att de maritima perspektiven behöver ges en framträdande plats i och med det stundande svenska NATO-medlemskapet. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
396 Den bortglömda flykten över Öresund 1943 I artikeln beskrivs de danska judarnas flykt från Danmark under Andra världskriget och framför allt den roll som den svenska minsveparen M20 hade i denna verksamhet. Kapten (RO) Anders Torelm & Fil.Dr. Ida Hughes Tidlund Strategi, operationer och taktik
406 Respekt i fred för gemensam effekt i krig Författaren argumenterar för att vi i Sverige behöver lära oss våra grannars historia och förhållanden på ett djupare sätt för att vi på ett respektfullt och trovärdigt sätt ska bli en effektiv och pålitlig alliansparter inom NATO. Ledamoten Håkan Lindberg Personal, utbildning och marinmedicin
409 En grekisk gudinna till Marinen Med utgångspunkt i skiftet av signalspaningsfartyg från Orion till Artemis ger författaren en läsvärd exposé över svenska flottans fartygsnamn genom tiderna. Ledamoten Hans-Lennart Ohlsson Strategi, operationer och taktik
415 Bokanmälan: Att segra till sjöss De franska sjöofficerarna kommendör Thibault Lavernhe och kommendörkapten François-Olivier Cormans bok: "Vaincre en mer au XXIe siècle" är enligt Lars Wedin "en djupdykning i modern sjötaktik med starka rötter i historien". Sammantaget menar Wedin att det är "en utmärkt och läsvärd bok som borde översättas till svenska och göras till kurslitteratur för blivande sjöofficerare." Ledamoten Lars Wedin Litteratur m.m.
419 Bokanmälan: Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden Ledamoten Nils-Ove Janssons bok "Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden" anmäls och rekommenderas av Magnus Haglund som avslutare med "Boken fyller boken en viktig roll för läsarna i Sverige och är väl och rikligt illustrerad. Den innehåller också ett särskilt kapitel om Marin Spetsnaz och många detaljer om hur observationer hanterats under perioden. Kapitlet om de förändrade förutsättningarna för vårt försvar är mycket läsvärda och bör kanske även få politiska konsekvenser. Ledamoten Magnus Haglund Litteratur m.m.