N:r 4, årg 1, utg 1836

Ladda ned »

Sista numret av TiS första årgång med en längre artikel kring utveckling av sjö-artilleriet, kosthållning ombord mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
173Kort öfversigt af de förättringar sjö-artilleriet erhållit under de senaste tio årenArtikeln beskriver utvecklingen av bl.a. slagkrut, pjästillverkning, nytt kalibersystem gemensamt för land- och sjöartilleriet, projektiler, raketer, lavetter, riktsystem, skjuttabeller, utbildning m.m.
E.Vapenteknik
194Anteckningar rörande Svenska flottans spisordingar till sjösMathållningen ombord på flottans fartyg från 1679 till 1830-talet beskrivs.
G.Personal
213Flottans redogörelseverkBeskrivning över hur flottans ekonomiska redovisning utvecklats från sent 1600-tal.
xPersonal
224InsändtReplik och kommentarer till artikeln "Tankar om Skandinaviens sjö-försvar" ur TiS nr 3, 1836.
xStrategi, operationer och taktik
231HvarjehandaKort om inskriptionen på en kanon som varit på fartygen "Stora Kronan" och "Konung Carl".
xDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »