N:r 4, årg 1, utg 1836

Ladda ned »

Sista numret av TiS första årgång med en längre artikel kring utveckling av sjö-artilleriet, kosthållning ombord mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
173 Kort öfversigt af de förättringar sjö-artilleriet erhållit under de senaste tio åren Artikeln beskriver utvecklingen av bl.a. slagkrut, pjästillverkning, nytt kalibersystem gemensamt för land- och sjöartilleriet, projektiler, raketer, lavetter, riktsystem, skjuttabeller, utbildning m.m.
E. Vapenteknik
194 Anteckningar rörande Svenska flottans spisordingar till sjös Mathållningen ombord på flottans fartyg från 1679 till 1830-talet beskrivs.
G. Personal
213 Flottans redogörelseverk Beskrivning över hur flottans ekonomiska redovisning utvecklats från sent 1600-tal.
x Personal
224 Insändt Replik och kommentarer till artikeln "Tankar om Skandinaviens sjö-försvar" ur TiS nr 3, 1836.
x Strategi, operationer och taktik
231 Hvarjehanda Kort om inskriptionen på en kanon som varit på fartygen "Stora Kronan" och "Konung Carl".
x Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »