N:r 5 / 1970

Ladda ned »

Femte numret av TiS 1970 med underhållsfokus.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
239Ett "underhållsnummer"Presentation av numret-humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
240Underhåll ett gammalt begrepp med ny innebördChefen för FMV-M:s underhållsenhet ger en genomgång av dagens underhållsfilosofier.Ledamoten Arne Ullmanhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
252DiskussionsinläggDiskussionsinlägg av chefsingenjör Sven Nordenhem, Karlskronavarvet AB.Chefsingenjör Sven Nordenhemhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
257DiskussionsinläggDiskussionsinlägg av civilingenjör Sven Ramberg, Kockums Mekaniska Verkstad.Civilingenjör Sven Ramberghumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
262DiskussionsinläggDiskussionsinlägg av marindirektör Thorsten Lundberg, Ubåtsbyggnadssektionen vid FMV-M.Ledamoten Thorsten Lundberghumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
266DiskussionsinläggDiskussioninlägg av kommendörkapten Lennart Jedeur-Palmgren, Tekniska Förvaltningen vid Örlogsbas Syd.Ledamoten Lennart Jedeur-Palmgrenhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
270SlutreplikSlutreplik av marindirektör Arne UllmanLedamoten Arne Ullmanhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
272Underhåll av maskinmateriel på svenska marinens fartygSe rubrik.Ledamoten Curt Borgenstamhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
304Notiser från när och fjärran--diverse
306Litteratur m.m.--litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »