N:r 5 / 1970

Ladda ned »

Femte numret av TiS 1970 med underhållsfokus.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
239 Ett "underhållsnummer" Presentation av numret - humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
240 Underhåll ett gammalt begrepp med ny innebörd Chefen för FMV-M:s underhållsenhet ger en genomgång av dagens underhållsfilosofier. Ledamoten Arne Ullman humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
252 Diskussionsinlägg Diskussionsinlägg av chefsingenjör Sven Nordenhem, Karlskronavarvet AB. Chefsingenjör Sven Nordenhem humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
257 Diskussionsinlägg Diskussionsinlägg av civilingenjör Sven Ramberg, Kockums Mekaniska Verkstad. Civilingenjör Sven Ramberg humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
262 Diskussionsinlägg Diskussionsinlägg av marindirektör Thorsten Lundberg, Ubåtsbyggnadssektionen vid FMV-M. Ledamoten Thorsten Lundberg humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
266 Diskussionsinlägg Diskussioninlägg av kommendörkapten Lennart Jedeur-Palmgren, Tekniska Förvaltningen vid Örlogsbas Syd. Ledamoten Lennart Jedeur-Palmgren humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
270 Slutreplik Slutreplik av marindirektör Arne Ullman Ledamoten Arne Ullman humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
272 Underhåll av maskinmateriel på svenska marinens fartyg Se rubrik. Ledamoten Curt Borgenstam humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
304 Notiser från när och fjärran - - diverse
306 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »