N:r 5 / 1972

Ladda ned »

Femte utgåvan av TiS 1972

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
379Olika tolkningar av folkrättenKommendör Torgil Wulff, som tillsammans med professor S Jägerskiöld, utarbetat "Handbok i folkrätt" bemöter Jacob Sundbergs artikel ur TiS nr 3 1972.Ledamoten Torgil Wulffstrategi
395Örlog och fred under två sekelOm och kring minnesskriften KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 1771-1971.Ledamoten Bertil Stjernfeltlitteratur m.m.
407Över 16.000 spaltcentimeter och 10.000 exemplarEn redogörelse för presstjänsten kring KÖMS 200-årsjubileum.Ledamoten K-E Westerlundlitteratur m.m.
416Kostnadsberäkningar för krigsfartygSe rubrik. Författaren är överingenjör på Kockums Mekaniska Verkstad AB.Ledamoten Sven Rahmbergkonstruktion
449Notiser från när och fjärran--diverse
451Litteratur m.m.--litteratur m.m.
456BiblioteketNyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »