N:r 5 / 1972

Ladda ned »

Femte utgåvan av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
379 Olika tolkningar av folkrätten Kommendör Torgil Wulff, som tillsammans med professor S Jägerskiöld, utarbetat "Handbok i folkrätt" bemöter Jacob Sundbergs artikel ur TiS nr 3 1972. Ledamoten Torgil Wulff strategi
395 Örlog och fred under två sekel Om och kring minnesskriften KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 1771-1971. Ledamoten Bertil Stjernfelt litteratur m.m.
407 Över 16.000 spaltcentimeter och 10.000 exemplar En redogörelse för presstjänsten kring KÖMS 200-årsjubileum. Ledamoten K-E Westerlund litteratur m.m.
416 Kostnadsberäkningar för krigsfartyg Se rubrik. Författaren är överingenjör på Kockums Mekaniska Verkstad AB. Ledamoten Sven Rahmberg konstruktion
449 Notiser från när och fjärran - - diverse
451 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
456 Biblioteket Nyinkommen litteratur till Marinstabens bibliotek - litteratur m.m.