N:r 5 / 2013

Ladda ned »

Sista numret av TiS för år 2013 med tal från högtidssammanträdet, en genomlysning av en tyska marinen, en biografi över generalamiral Johan Puke, årsberättelse i VSG II kring sjukvård i ME 03, nya och bortgågna ledamöter, matrikel mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
385Meddelande från KÖMSProtokoll mm
Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
391Belöningar utdelade vid högtidssammanträdetBelönade och pristagare vid högtidssammanträdet 2013 presenteras.
TiS RedaktionDiverse
399Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
401HögtidsanförandeHögtidsanförande hållet av ÖB, general Sverker Göranson, vid akademiens 242:a högtidssammanträde på Etnografiska museet i Stockholm.
General Sverker GöransonStrategi, operationer och taktik
405Everybody is building ships and boatsKungl. Örlogsmannasällskapets ordförandes, flottiljamiral Thomas Engevall, anförande hållet vid det 242:a högtidssammanträdet den 15 november 2013.
Thomas Engevall, KÖMS OrdförandeMaritim Teknik
411Året som gåttKungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares, kommendör Bo Rask, anförande hållet vid det 242:a högtidssammanträdet.
Bo Rask, KÖMS SekreterareStrategi, operationer och taktik
417Vad händer i den tyska marinen?Artikeln beskriver nuvarande läge samt pågående utveckling i den tyska marinen. Författaren har under åren 2011-2013 genomgått den tyska general-/amiralstabsofficerskursen vid Führungsakademie i Hamburg.
Kommendörkapten Jonas Hård af SegerstadStrategi, operationer och taktik
423Johan Pukes tjänsteförteckning - en egenhändig karriärbeskrivning enligt tidens sedBiografi över generalamiralen Johan Pukes levnad och karriär.
Fil. mag. Erik WallströmDiverse
437Den tredje marina sjukvårdsinsatsen i EU NAVFOR Atalanta (ME 03) - Sjukvård ombord HMS CarlskronaArtikeln utgör årsberättelse för 2013 i Vetenskapsgren 2; Personal, utbildning och marinmedicin.
Ledamoten Christer SvensénPersonal, utbildning och marinmedicin
446Landkänning: Cap de FormentorKort artikel som beskriver Mallorcas nordspets ur ett sjöfararperspektiv
Ledamoten Torbjörn DalnäsSjöfart m.m.
448Suezkanalen 1869, 1975 och nuArtikel som beskriver Suezkanalen ur tre perspektiv, vid öppnandet 1869, vid återöppnandet 1975 och dagens läge
Jur. Dr. Rolf H. LindholmSjöfart m.m.
453BokanmälanTvå böcker kring Julian Corbett presenteras, dels Jerker Widéns "Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought" samt Joseph Henrotins "Julian Corbett: Renouveler la stratégie maritime".
Ledamoten Per EdlingLitteratur m.m.
457Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 243:e verksamhetsårets börjanPresentation av styrelse och funktionärer
TiS RedaktionDiverse
458Nya ledamöer invalda 2013Nya ledamöter presenteras
TiS RedaktionDiverse
460Minnesteckningar för år 2013Minnesteckningar över under verksamhetsåret bortgågna ledamöter.
xMinnesteckningar
472Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrik
TiS RedaktionDiverse
477Innehållsförteckning TiS 2013Se rubrik
TiS RedaktionLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »