N:r 5 / 2014

Ladda ned »

Femte och sista numret av TiS från 2014 med tal från högtidssammanträdet, Louis Palanders reseberättelse från nordostpassagen med Vega m.m.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
379Meddelande från KÖMSProtokoll mmBo Rask, KÖMS SekretetareProtokoll
383Belöningar utdelade vid högtidssammanträdetBelönade vid 2014 års högtidssammanträde presenteras.TiS redaktionDiverse
391Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
390KÖMS sammanträdesplan 2015Se rubrikBo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
393HögtidsanförandeJacob Wallenbergs högtidsanförande från det 243:e högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november 2014.Ledamoten Jacob WallenbergStrategi, operationer och taktik
399Inte längre än till Kiev än till LuleåAvgående ordförandens anförande vid nedläggningen av ämbetet på det 243:e högtidssammanträdet.Thomas Engevall, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
405Tal vid upptagandet av ämbetetTillträdande ordförandens anförande vid upptagandet av ämbetet på det 243:e högtidssammanträdet.Michael Zell, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
409Året som gåttRedovisning av Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under det gångna året.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
414Anne Bonnys efterträdare - Några nedslag i nutida maritim säkerhet, del 2Artikeln, som är i två delar (del 1 återfinns i TiS nr 4/2014) utgörs av ett av de forskningsresultat som ledamoten Christopher Werner genomförd i breda termer inom ramen "Maritime Security".Ledamoten Christopher WernerStrategi, operationer och taktik
431N.O.-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet utförd under Svenska ishafsexpeditionen åren 1878-1879Fartygschefens Lous Palanders reseberättelse från Vegas resa genom Nordostpassagen.Löjtnant Louis PalanderSjöfart m.m.
455Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 244:e verksamhetsårets börjanPresentation av styrelse och funktionärer.TiS RedaktionDiverse
456Nya ledamöter invalda 2014Nya ledamöter presenteras.TiS RedaktionDiverse
458Minnesteckningar för år 2014Minnesteckningar över under verksamhetsåret bortgågna ledamöter.xMinnesteckningar
464Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrik.TiS RedaktionDiverse
469Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2014Se rubrik.TiS RedaktionDiverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »