N:r 5 / 2015

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet från 2015 med tal och pristagare från högtidssammanträdet. Vidare ges dagens kustbevakning en omfattande presentation, flyktingsituationen över Medelhavet beskrivs ur en såväl folkrättslig som befälhavarmässig synvinkel, dagens säkerhetspolitiska bild i Östersjön och i Arktis beskrivs mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
405Meddelande från KÖMSProtokoll från sammanträden mmBo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
410Belöningar utdelade vid högtidssammanträdetBelönade vid 2015 års högtidssammanträde presenteras.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
416Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterAnvisningar för 2016 års tävlingsskrifter.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
417Ordföranden har ordetLedareMichael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
418Sammanträdesplan för KÖMS verksamhetsåret 2016Se rubrik.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
421Redaktörens spaltTiS nr 5 presenteras.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
423Den finska marinens utveckling i ljuset av den nya situationen i ÖstersjöområdetHögtidstal av den finske marinchefen vid KÖMS 244:e högtidssammanträde.Hedersledamoten Kari TakanenStrategi, operationer och taktik
429Anförande vid ämbetets nedläggandeKÖMS ordförandes anförande vid akademiens 244:e högtidssammanträde.Michael Zell, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
433Året som gåttKÖMS 244:e verksamhetsår sammanfattas av akademiens sekreterare.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
439Kustbevakningen - ett modernt instrument för säkerhet och miljöskydd till sjössKustbevakningen av idag presenteras av fyra av KÖMS ledamöter.Ledamöterna Leif H. Sjöström, Staffan R. Kvarnström, Thomas Fagö och Åke DagnevikStrategi, operationer och taktik
452LissabonfördragetArtiklarna 42 och 43 ur Lissabonfördraget åteges, vilka är en del av avsnittet kring den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.-Strategi, operationer och taktik
455Folkrätten och flyktingar till sjössArtikeln beskriver vad folkrätten anger när det gäller flyktingar till sjöss med utgångspunkt i dagens situation på Medelhavet.Jur. kand. Martin RatcovichSjöfart m.m.
465Befälhavarens ansvar för att rädda flyktigar i sjönödI skenet av flyktingsituationen på Medelhavet beskrivs de skyldigheter som befälhavare på handelsfartyg har vad avser flyktingar som befinner sig i sjönöd.Professor em Hugo Tiberg och advokat Mattias WidlundSjöfart m.m.
469Arktis och Östersjöregionen: En försvars- och säkerhetspolitisk bild hösten 2015Artikeln, vilken utgjorde en del av KÖMS seminarium i Göteborg i oktober 2015, beskriver utvecklingen i närmorådet ur ett marint perspektiv.Ledamoten Niklas GranholmStrategi, operationer och taktik
476Begränsas marinens våldsanvändning enligt IKFN av rätten till liv enligt Europakonventionen?Artikeln, vilken är skriven av rådman Jens Lindborg, som tjänstgjort som "legal advisor" till svenska styrkechefer i såväl Afghanistan som på Indiska Oceanen, klarlägger vad som gäller i frågan kring våldsanvändning inom ramen för de villkor som anges i IKFN.Rådman Jens LindborgStrategi, operationer och taktik
482Hur försvara Sverige?Debattartikel som resonerar över hur morgondagens svenska försvar bör byggas upp för att svara mot aktuella säkerhetspolitiska uppgifter.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
487Landkänning: Kap ElunabiKap Elunabi med dess fyr, som är belägen på Taiwans sydspets beskrivs i en "landkänning".Ledamoten Torbjörn DalnäsSjöfart m.m.
491Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 245:e verksmahetsårets börjanBefattningshavare inom KÖMS anges.-Diverse
492Nya ledamöter invalda 2015Nya ledamöter inom KÖMS presenteras med namn och bild.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
494Minnesteckningar för år 2014-2015Minnesteckningar för ledamöter ur KÖMS som gått bort under det senaste verksamhetsåret.-Minnesteckningar
505Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrik.-Diverse
510Innehållsförteckning TiS 2015Register över 2015 års artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »