N:r 5 / 2016

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av TiS under 2016.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
385Meddelande från Kungl. ÖrlogsmannasällskapetMötesprotokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
388Belöningar utdelade vid HögtidssammanträdetMedaljörer samt de som erhållit hedersomnämnanden och stipendier vid 2016 års högtidssammanträde presenteras.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
394Ordföranden har ordetLedareMichael Zell, KÖMS OrdförandeLedare
401HögtidsanförandeStatssekreterare Jan Salestrands högtidsanförande från Kungl. Örlogsmannasällskapets 245:e högtidssammanträde i Göteborg.Statssekreterare Jan SalestrandStrategi, operationer och taktik
407Anförande vid ämbetets nedläggandeKung. Örlogsmannasällskapets ordförande högtidsanförande som tar sin utgångspunkt i behovet av en höjning av försvarsanslaget till en nivå av 2 % av BNP och en samtidig satsning på att påbörja utvecklingen av nästa generations ytstridsfartyg.Michael Zell, KÖMS OrdförandeDebatt
411Året som gåttKÖMS sekreterare, Bo Rask, sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom Kungl. Örlogsmannasällskapet under det gångna året. Verksamhetsberättelsen lästes upp på det 245:e högtidssammanträdet.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
417Finansiell stabilitet - även för MarinenArtikeln, som är den skriftliga versionen av Erik Thedéens inträdesanförande, ger en beskrivning av det ekonomiska styrsystemet i Sverige med fokus på bankernas situation. Erik Thedéen, som är generaldirektör för Finansinspektionen och reservofficer i flottan drar därefter ett antal paralleller och slutsatser mellan detta system, som i stor omfattning bygger på förtroende, och hur försvarsmakten styrs och uppfattas. Han lämnar också konkreta förslag på hur styrning och samverkan mellan det politiska systemet och försvarsmakten ska kunna utvecklas.Ledamoten Erik ThedéenStrategi, operationer och taktik
429Kraven på marinen ökar - Logistiken måste utvecklasArtikeln, som är den skriftliga versionen av Johan Igerts inträdesanförande, beskriver de krav och förutsättningar som råder inom det marina logistikområdet. Han beskriver det logistikkoncept som bedöms möta dessa krav samt argumenterar för vilken verksamhet som bör äga rum inom olika utvecklingsområden för att kunna få full effekt av det utvecklade konceptetLedamoten Johan IgertMaritim Teknik
441Kampkraft og bærekraft- konsekvenser av Stortingets vedtak om den nye langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på det maritime domenetLedamoten Tor Egil Walter presenterar den norska marina/maritima utvecklingen utgående från den proposition som den norska regeringen lagt på Stortingets bord.Korresponderande ledamoten Tor Egil WalterStrategi, operationer och taktik
451Understen - en viktig vaktpost även under det kalla kriget och tiden därefterDen bemannade fyrplatsen Understens roll och verksamhet under det kalla kriget och därefter beskrivs i skenet av etthundraårsjubiléet av den "nya fyren" som ägde rum under 2016.Ledamoten Staffan KvarnströmSjöfart m.m.
446Marinens gradbeteckningarSe rubrikKÖMS redaktionDiverse
467Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 246:e verksamhetsårets börjanStyrelse och funktionärer anges.-Diverse
468Nya ledamöter invalda 2016De ledamöter som invalts under 2016 presenteras med namn, nuvarande befattning samt foto.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
470Minnesteckningar för år 2015-2016Minnesteckningar för under verksamhetsåret bortgångna ledamöter.-Minnesteckningar
484Matrikel för Kungl. ÖrlogsmanasällskapetSe rubrik.-Diverse
488Innehållsförteckning för TiS 2016Se rubrik.Thomas Engevall, TiS RedaktörLitteratur m.m.
492Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterRegler för 2017 års tävlingsskrifter anges.-Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »