N:r 5 / 2017

Ladda ned »

2017 års femte och sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
375 Meddelande från KÖMS Protokoll mm från KÖMS sammanträden. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
380 Belöningar utdelade vid Högtidssammanträdet De vid 2014 års högtidssammanträde belönade presenteras. - Diverse
386 Ordföranden har ordet Ordföranden presenterar kortfattat arbetet "En Marin för Sverige". Michael Zell, KÖMS ordförande Ledare
388 Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2018 Se rubrik Bo Rask, KÖMS sekreterare Diverse
390 Redktörens spalt Redaktören presenterar årets sista nummer med fokus på att "bekämpa havsblindheten". Lars Wedin, TiS redaktör Ledare
393 Högtidsanförande 2017 års högtidsanförande berör Brexit och argumenterar för det globala synsätt som sjömän över hela världen utvecklar tack vare den miljö de verkar i. Korresponderande ledamoten Charles Style Strategi, operationer och taktik
397 Högtidsanförande Orförandes högtidsanförande med fokus på behov av marina nysatsningar. Michael Zell, KÖMS ordförande Strategi, operationer och taktik
401 Året som gått Verksamhetsberättelse för år 2017. Bo Rask, KÖMS sekreterare Diverse
407 Marin förmåga - balans och flexibilitet är grunden Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet Ordinarie ledamoten Patrik Norberg Strategi, operationer och taktik
415 Sjöförsvarets verksamhet i fred och under kris Marinens viktiga uppgifter i fred och kris beskrivs. Hedersledamoten Herman Fältström Strategi, operationer och taktik
423 EU- En blå union! En översikt av EU:s havspolitik. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
429 A global approach to maritime governance and security Beskrivning av EUMSS (EU Maritime Security Strategy) och de konsekvenser som följer av denna. Viceamiral Patrick Hebrard Strategi, operationer och taktik
433 Nytänkande behövs Argumentation kring behov av utveckling av marina förmågor. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
439 Reviews Bokrecensioner Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
443 News from the seas of China Omvärldsbevakning Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Diverse
446 Recension; The Future of War, A History Recension av Lawrence Friedmans bok. Ledamoten Lars Wedin Litteratur m.m.
449 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 247:e verksamhetsårets början Styrelse och funktionärer presenteras. - Diverse
450 Nya ledamöter invalda 2017 Nya ledamöter presenteras med bild. - Diverse
452 Minnsteckningar för år 2016-2017 Runor över bortgångna ledamöter. - Minnesteckningar
462 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik - Diverse
467 Innehållsförteckning TiS 2017 Se rubrik - Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »