N:r 5 / 2017

Ladda ned »

2017 års femte och sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
375Meddelande från KÖMSProtokoll mm från KÖMS sammanträden.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
380Belöningar utdelade vid HögtidssammanträdetDe vid 2014 års högtidssammanträde belönade presenteras.-Diverse
386Ordföranden har ordetOrdföranden presenterar kortfattat arbetet "En Marin för Sverige".Michael Zell, KÖMS ordförandeLedare
388Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2018Se rubrikBo Rask, KÖMS sekreterareDiverse
390Redktörens spaltRedaktören presenterar årets sista nummer med fokus på att "bekämpa havsblindheten".Lars Wedin, TiS redaktörLedare
393Högtidsanförande2017 års högtidsanförande berör Brexit och argumenterar för det globala synsätt som sjömän över hela världen utvecklar tack vare den miljö de verkar i.Korresponderande ledamoten Charles StyleStrategi, operationer och taktik
397HögtidsanförandeOrförandes högtidsanförande med fokus på behov av marina nysatsningar.Michael Zell, KÖMS ordförandeStrategi, operationer och taktik
401Året som gåttVerksamhetsberättelse för år 2017.Bo Rask, KÖMS sekreterareDiverse
407Marin förmåga - balans och flexibilitet är grundenInträdesanförande i Kungl. ÖrlogsmannasällskapetOrdinarie ledamoten Patrik NorbergStrategi, operationer och taktik
415Sjöförsvarets verksamhet i fred och under krisMarinens viktiga uppgifter i fred och kris beskrivs.Hedersledamoten Herman FältströmStrategi, operationer och taktik
423EU- En blå union!En översikt av EU:s havspolitik.Ledamoten Lars WedinStrategi, operationer och taktik
429A global approach to maritime governance and securityBeskrivning av EUMSS (EU Maritime Security Strategy) och de konsekvenser som följer av denna.Viceamiral Patrick HebrardStrategi, operationer och taktik
433Nytänkande behövsArgumentation kring behov av utveckling av marina förmågor.Ledamoten Magnus HaglundStrategi, operationer och taktik
439ReviewsBokrecensionerKorresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
443News from the seas of ChinaOmvärldsbevakningKorresponderande ledamoten Hugues EudelineDiverse
446Recension; The Future of War, A HistoryRecension av Lawrence Friedmans bok.Ledamoten Lars WedinLitteratur m.m.
449Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 247:e verksamhetsårets börjanStyrelse och funktionärer presenteras.-Diverse
450Nya ledamöter invalda 2017Nya ledamöter presenteras med bild.-Diverse
452Minnsteckningar för år 2016-2017Runor över bortgångna ledamöter.-Minnesteckningar
462Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrik-Diverse
467Innehållsförteckning TiS 2017Se rubrik-Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »