N:r 5 / 2018

Ladda ned »

2018 år sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med material från KÖMS 247:e högtidssammanträde, gråzonzdiskussioner av Robert Dalsjö, en artikel av kommendör Edmund B. Hernandez, USN, chef för avdelningen för Joint Military Operations vid US Naval War College, kring Kinas marina ambitioner mm.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
403Meddelanden från Kungl. ÖrllgsmannasällskapetProtokoll från sammanträden mm.Bo Rask, KÖMS sekreterareProtokoll
408Ordföranden har ordetKÖMS nyvalde ordförande, konteramiral Anders Grenstad, tydliggör relevansen av "En Marin För Sverige" samt uppmanar alla ledamöter samt läsare av TiS att sprida budskapet vidare så mycket som möjligt.Anders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
410Redaktörens spaltUnder rubriken "Kontinuitet och förändring" presenteras 2018 års sista utgåva av TiS.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
412Sammanträdesplan för KÖMS verksamhetsåret 2019Se rubrik.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
415Belöningar utdelade vid det 247:e högtidssammanträdetSe rubrikBo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
425Svensk försvarspolitik i oroliga tiderHögtidsanförande hållet vid KÖMS 247:e högtidssammanträde i Karlskrona.Ledamoten Göran ArriusStrategi, operationer och taktik
429Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetetKÖMS avgående ordförande Michael Zell anförande vid det 247:e högtidssammanträdet.Michel Zell, KÖMS OrdförandeStrategi, operationer och taktik
433Året som gåttKÖMS Sekreterare sammanfattar verksamheten under akademiens 247:e verksamhetsår.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
439Verksamheten i stort under 2017 inom Vetenskapsgren IVArtikeln utgör årsberättelse för 2017 inom akademiens Vetenskapsgren IV, (Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet) och berör bl.a. utvecklingen av den svenska handelsflottan.Ledamoten Sten GöthbergSjöfart m.m.
443Underrättelser, ledning och verkan i gråzonenFörfattaren som är forskningsledare vid FOI och major i marinens reserv beskriver vad som krävs för att kunna uppträda framgångsrikt till sjöss i gråzonen mellan fred-kris och krig.Ledamoten Robert DalsjöStrategi, operationer och taktik
451SAMKA 88 - en lite annorlunda verksamhetArtikeln beskriver övningen SAMKA-88 som syftade till att öva de åtgärder som skulle blivit konsekvensen av att en främmande (mini)ubåt tvingats upp till ytan under sent 80- respektive tidigt 90-tal.Ledamoten Göran BoijsenStrategi, operationer och taktik
457Chinese Hegemony in the South China SeaArtikel beskriver pågående kinesisk marin upprustning och Kinas expansion av sina nationella intressen i Sydkinesiska sjön. Vidare lämnas förslag på vad som bör göras för att motverka denna utveckling.Kommendör Edmund B. Hernandez, USNStrategi, operationer och taktik
465News from the seas of ChinaSe rubrikKorresponderande ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
467Slutlig kommentar till artikeln om Ubåtskonstruktion i TiS Nr 4/2018Se rubrikLedamoten Jarl EllsénMaritim Teknik
469Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 248:e verksamhetsårets börjanStyrelse med funktionärer anges.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
470Nya ledamöter invalda 2018Se rubrikBo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
472Minnesteckningar för år 2017-2018Minnesteckningar över bortgångna ledamöter.Se respektive minnesteckningMinnesteckningar
486Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrikBo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
491Innehållsförteckning TiS 2018Se rubrikLars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
494Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterInbjudan att inlämna tävlingsskrifter för 2019Bo rask, KÖMS SekreterareLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »