N:r 5 / 2019

Ladda ned »

Femte utgåvan av TiS för 2019 med huvudtema amfibie men även med ett antal artiklar om cyber, ubåtsjakt och annan julläsning.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
329Meddelanden från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
333Ordföranden har ordetLedare för Nr 5.Anders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
334Redaktörens spaltNummer 5 presenteras av TiS Redaktör.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
337Drivkrafter bakom svensk ubåtsjaktförmåga – igår, idag och imorgonArtikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Hörnfeldts inträdesanförande i KÖMS, beskriver ubåtsjaktfunktionens utveckling och svängningar inom den svenska marinen.Ledamoten Anders HörnfeldtStrategi, operationer och taktik
347Amfibieförband – nödvändiga för svensk motståndskraft!Överste Patrik Gardesten, som är chef för 1.amfibiegerementet, beskriver amfibieförbandens styrkor och särart. (anm. Patrik Gardesten invaldes i KÖMS under 2019 och tog sitt inträde i akademien den 15 november, efter detta nummers utgivande)Överste Patrik GardestenStrategi, operationer och taktik
351Dagens amfibiebataljon, Victoriabataljonen, är verksam överalltÖverstelöjtnant Patrik Berge, som är chef för krigsförbandet 2.amfibiebataljionen, "Victoriabataljonen", beskriver bataljonens förmågor och utveckling.Överstelöjtnant Patrik BergeStrategi, operationer och taktik
359Framtidens amfibiebataljonÖverstelöjtnant Fredrik Hesselman, som är chef för amfibieavdelningen vid Sjöstridsskolan beskriver pågående och kommande utveckling av amfibesystemet.Ledamoten Fredrik HesselmanStrategi, operationer och taktik
365StridsbåtsevolutionPågående utveckling av stridsbåtssystemet beskrivs kortfattat av mariningenjör Karl BlombergMariningenjör Karl BlombergMaritim Teknik
369On cyber and warUtvecklingen av cyberkrigsförmåga i en internationell kontext presenteras och diskuteras.Brigadgeneral Oliver KempfStrategi, operationer och taktik
381Cyber, informationskrig, logisk attack som marina förmågor!Diskussion och argumentation kring hur cyberförmåga kan och bör byggas upp för svenska marina stridskrafter utgående från doktriner mm.Örlogskapten (RO) Håkan HenningStrategi, operationer och taktik
391PredictionWayne P. Hughes var till sin bortgång senhösten 2019 en auktoritet inom marin operationsanalys. Han har utgivit boken "Fleet tactics and Naval Operations" vilken utgivits i ett flertal ugåvor. Artikeln behandlar de positiva effekter på beslutsfattande inom marin krigföring som kan erhållas genom kvalitativ analys.Captain USN. (Ret.), Wayne P. HughesStrategi, operationer och taktik
403Det oproportionerliga hotetArgumentation för att satsa på fler robotbärande enheter (både sjö- och luftmålsrobot), ökning av vår minlutäggningskapacitet samt att
återinföra landbaserade kustrobotbatterier.
Fänrik Alfred BergströmStrategi, operationer och taktik
406Den otursförföljde William BlighEn kort essä om William Bligh, mest känd som kaptenen på HMS Bounty, och det enligt författaren oförtjänt dåliga rykte han fått i ett historiskt perspektiv.Förste intendent Thomas RothHistoria
409Att söka sina rötterArgumentation för en förändring av dagens system för utbildning till sjöofficer.Ledamoten Magnus HaglundPersonal, utbildning och marinmedicin
413News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Korresponderande ledamoten Hugues EudelineSjöfart m.m.
419Book reviewsBöckerna "The Extraordinary Life of Mike Cumberlege SOE" av Robin Knight, "Decision in the Atlantic: The Allies and the Longest Campaign of the Second World War" redaktörer Marcus Faulkner och Christopher M. Bell, "The Battle of Denmark Strait: A Critical Analysis of the Bismarck’s Singular Triumph" av Robert J. Winklareth, "Southern Thunder: The Royal Navy and the Scandinavian Trade in World War One" av Steve R. Dunn, "Painting War: George Plante’s Combat Art in World War II" av Kathleen Broome Williams samt de bägge böckerna "Enemy Waters: Royal Navy, Royal Canadian Navy, Royal Norwegian Navy, US Navy and Other Allied Mine Forces Battling the Germans and Italians in World War II" och "Nightraiders: US Navy, Royal Navy, Royal Australian Navy and Royal Netherlands Navy Mine Forces Battling the Japanese in the Pacific in World War II" bägge av Cdr David D. Bruhn tillsammans med LtCdr Bob Hoole anmäls av korrensponderande ledamoten Peter Hore.Korresponderande ledamoten Peter HoreLitteratur m.m.
423Tredje gången gillt? – Recension av Fleet tactics and Naval operationsWayne P. Hughes & Robert P. Girries bok recenseras.Ledamoten Per EdklingLitteratur m.m.
426Bearing Gifts to Greece. Humanitarian Aid to Greece in the 1940’sReflektion kring de händelser som beskrivs i Richard Cloggs bok kring den svenska humanitära insatsen för Grekland under andra världskriget.Mariningenjör Henrik Stephenson-MöllerLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »