N:r 5 / 2021

Ladda ned »

Årets femte nummer av TiS som innehåller nytryck av artiklar ur TiS utgåvor från 1845 tom 1971.
Numret utläggs tidigt med anledning av KÖMS 250-årsfirande. TiS Nummer 4 kommer att läggas ut i december.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
577 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
585 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
587 Redaktörens spalt Numret presenteras Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
587 Abstracts Korta sammanfattningar på engelska för samtliga artiklar i numret. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
595 Erinringar vid Prinsens af Joinville anmärkningar rörande tillståndet med Franska Sjö-Krigsväsendet Ur TiS Nr 2 1845-46. V.B. Strategi, operationer och taktik
605 Granskning af motsatta åsigters öfverdrifter angående nutidens sjökrigsförhållanden Ur TiS Nr 5 1860. Föredraganden för 1:a vetenskapsklassen 18 november år 1860 Strategi, operationer och taktik
617 Det strategiska sambandet emellan flottan och armén Ur TiS Nr 2 1900. Herman Wrangel Strategi, operationer och taktik
629 Strategi och fartygsbyggnad Ur TiS Nr 2 1903. Otto Lybeck och Erik Hägg Strategi, operationer och taktik
645 Sjömaktens inflytande på Sveriges historia Ur TiS Nr 3 1914. Underlöjtnant Daniel Landquist Strategi, operationer och taktik
657 Världskriget och Sveriges sjöförsvar Ur TiS Nr 4 1918 Kommendörkapten Erik Hägg Strategi, operationer och taktik
669 Sveriges sjöintressen Ur TiS Nr 8 1935 Kapten Daniel Landquist Strategi, operationer och taktik
679 Centralförsvar och dogmatism Ur TiS Nr 3 1936 Docent Ragnar Liljedahl Strategi, operationer och taktik
685 Reformlinjer beträffande sjöförsvaret Ur TiS Nr 1 1942 KOmmendör E Biörklund Strategi, operationer och taktik
695 Marinen, pressen och folket Ur TiS Nr 5 1943 Kapten Einar Zacke Strategi, operationer och taktik
701 Skärgårdarna i riksförsvaret Ur TiS Nr 4 1947 Överste Ragnar Smith Strategi, operationer och taktik
721 Människan och krigsmaskinen Ur TiS Nr 11 1949 Kommendörkapten Oscar Krokstedt Strategi, operationer och taktik
725 Reflexioner över sjöförsvarets möjligheter och sammansättning Ur TiS Nr 6 1958 Ledamoten Gunnar Grandin Strategi, operationer och taktik
729 Marinen i riksförsvaret under 1960-talet Ur TiS Nr 3 1961 Ledamoten Åke Lindemalm Strategi, operationer och taktik
741 Nuet och framtiden Ur TiS Nr 10 1970 Ledamoten Åke Lindemalm Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »