N:r 6 / 1899

Ladda ned »

Sjätte och sista numret av TiS från 1800-talet. Detta är också det sista nummer som inscannats av Kajsa och Hanna Engevall, vilket gör att TiS samtliga nummer från utgivningsstart till dagens datum (2016) finns utlagda på nätet. Sammantaget har inte mindre än 1307 äldre nummer av TiS scannats och lagts ut på hemsidan.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »