N:r 6 / 1970

Ladda ned »

Sjätte numret av TiS 1970 bl.a. med en artikel kring radarnavigering

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
311Meddelanden från KÖMSProtokoll från sammanträden m.m.Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterareprotokoll
313RadarnavigeringI artikeln beskriver konteramiral Einar Blidberg, som drivit fram den moderna radarnavigeringen i svenska flottan sin navigeringsmetod.Ledamoten Einar Blidbergstrategi
347Neutralitetsförsvar och invasionsförsvarI artikeln diskuteras problemställningen med att rätt dimensionera våra resurser i avvägningen mellan neutralitets- och invasionsförsvar.Kommendörkapten Jan Friefeldtstrategi
357Notiser från när och fjärran--diverse
362Litteratur m.m.--litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »