N:r 6 / 1970

Ladda ned »

Sjätte numret av TiS 1970 bl.a. med en artikel kring radarnavigering

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
311 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
313 Radarnavigering I artikeln beskriver konteramiral Einar Blidberg, som drivit fram den moderna radarnavigeringen i svenska flottan sin navigeringsmetod. Ledamoten Einar Blidberg strategi
347 Neutralitetsförsvar och invasionsförsvar I artikeln diskuteras problemställningen med att rätt dimensionera våra resurser i avvägningen mellan neutralitets- och invasionsförsvar. Kommendörkapten Jan Friefeldt strategi
357 Notiser från när och fjärran - - diverse
362 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »