N:r 6 / 1970

Ladda ned »

Sjätte numret av TiS 1970 bl.a. med en artikel kring radarnavigering

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
311 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden m.m. Hans Hallerdt, KÖMS Sekreterare protokoll
313 Radarnavigering I artikeln beskriver konteramiral Einar Blidberg, som drivit fram den moderna radarnavigeringen i svenska flottan sin navigeringsmetod. Ledamoten Einar Blidberg strategi
347 Neutralitetsförsvar och invasionsförsvar I artikeln diskuteras problemställningen med att rätt dimensionera våra resurser i avvägningen mellan neutralitets- och invasionsförsvar. Kommendörkapten Jan Friefeldt strategi
357 Notiser från när och fjärran - - diverse
362 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.