N:r 6 / 1971

Ladda ned »

1971 års sista nummer av Tidskrift i Sjöväsendet med bl.a. artiklar från KÖMS 200-årsjubileum

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
413 KÖMS ordförandes anförande vid högtidssammanträdet 1971 KÖMS ordförande, viceamiral Bengt Lundvalls tal, vid nedläggande av sin befattning i samband med KÖMS 200-årsjubileum 1971 Hedersledamoten Bengt Lundvall strategi
419 Information kring 200-årsjubileet Kortfattat historik mm kring Örlogsmannasällskapet sedan bildandet 1771. Ledamoten K-E Westerlund diverse
435 Kring akademier och lärda samfund i Sverige En presentation av KÖMS systerorganisationer bland akademier och lärda samfund i Sverige samt sällskapets förbindelser med dessa författad av krigsarkivarie B Broomé. Ledamoten Bertil Broomé strategi
439 Hårda år för om masten Beskrivning över den unge Otto Henrik Nordenskjölds liv Ledamoten Alf Åberg diverse
443 Ett politiskt brännbart sjöofficersporträtt En politisk-historisk bakgrund till det porträtt av Psilander som hänger på Sjöofficersmässen i Karlskrona Styresmannen vid Armémuseum Olle Cederlöf diverse
457 John Ericssons "Monitor" sedd med en skeppsbyggares ögon En beskrivning av Monitors tillkomst och användning Ledamoten Curt Borgenstam konstruktion
479 Örlogsmannabilder Inledningsanförande vid invigningen av statens sjöhistoriska museums utställning med anledning av KÖMS 200-årsjubileum. Museidirektör Per Lundström diverse
481 Två sekler örlogsmannaskap Anförande från vernissagen på Kungliga biblioteket den 12 november 1971 med anledning av KÖMS 200-årsjubileum. Riksbibliotekarien diverse
484 Litteratur mm Porträtt av KÖMS minnesmedalj, bokanmälningar mm. - litteratur m.m.
491 Notiser från när och fjärran - - diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »