N:r 6 / 1971

Ladda ned »

1971 års sista nummer av Tidskrift i Sjöväsendet med bl.a. artiklar från KÖMS 200-årsjubileum

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
413KÖMS ordförandes anförande vid högtidssammanträdet 1971KÖMS ordförande, viceamiral Bengt Lundvalls tal, vid nedläggande av sin befattning i samband med KÖMS 200-årsjubileum 1971Hedersledamoten Bengt Lundvallstrategi
419Information kring 200-årsjubileetKortfattat historik mm kring Örlogsmannasällskapet sedan bildandet 1771.Ledamoten K-E Westerlunddiverse
435Kring akademier och lärda samfund i SverigeEn presentation av KÖMS systerorganisationer bland akademier och lärda samfund i Sverige samt sällskapets förbindelser med dessa författad av krigsarkivarie B Broomé.Ledamoten Bertil Brooméstrategi
439Hårda år för om mastenBeskrivning över den unge Otto Henrik Nordenskjölds livLedamoten Alf Åbergdiverse
443Ett politiskt brännbart sjöofficersporträttEn politisk-historisk bakgrund till det porträtt av Psilander som hänger på Sjöofficersmässen i KarlskronaStyresmannen vid Armémuseum Olle Cederlöfdiverse
457John Ericssons "Monitor" sedd med en skeppsbyggares ögonEn beskrivning av Monitors tillkomst och användningLedamoten Curt Borgenstamkonstruktion
479ÖrlogsmannabilderInledningsanförande vid invigningen av statens sjöhistoriska museums utställning med anledning av KÖMS 200-årsjubileum.Museidirektör Per Lundströmdiverse
481Två sekler örlogsmannaskapAnförande från vernissagen på Kungliga biblioteket den 12 november 1971 med anledning av KÖMS 200-årsjubileum.Riksbibliotekariendiverse
484Litteratur mmPorträtt av KÖMS minnesmedalj, bokanmälningar mm.-litteratur m.m.
491Notiser från när och fjärran--diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »