N:r 6 / 1972

Ladda ned »

Sista numret av TiS 1972

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
459Meddelanden från KÖMSProtokoll m.m.Bo Granath, KÖMS Tjf Sekreterareprotokoll
461MinnesteckningarMinnesteckningar över under året bortgångna ledamöter.-minnesteckningar
476Ett försvar utan luckorHögtidsanförande av KÖMS ordförande den 15 november 1972.Hdersledamoten Bengt Lundvallstrategi
484Loggboken från HMS ÄlvsnabbenLoggboksanteckningar från Älvsnabbens sommarresa 1957 som gick till Spetsbergen förda av översten (nuvarande -1972 - generalmajoren) Henrik Lange.Hedersledamoten Henrik Langestrategi
522Axiologi - En ny vetenskap för beslutsstudierSe rubrik. Författaren är laborator vid FOA samt marinläkare i reserven.Evert Schildthumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
533Försvarets ekonomiska planeringsproblemI artikeln argumenteras för det är viktigt att reduceringar av försvarsanslagen sker på ett ordnat sätt för att undvika oacceptabla produktionseffekter. Författaren är planeringsdirektör vid FMV och har tidigare varit departementssekreterare i försvarsdepartementet.Planeringsdirektör Gunnar Holmbergstrategi
551Handbok i folkrättDebatt och genmälen.Ledamöterna Jacob W F Sundberg och T Wulffdebatt
553Litteratur m.m.--litteratur m.m.
556Innehållsförteckning Tidskrift i Sjöväsendet 1972Se rubrik-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »