N:r 6 / 1972

Ladda ned »

Sista numret av TiS 1972

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
459 Meddelanden från KÖMS Protokoll m.m. Bo Granath, KÖMS Tjf Sekreterare protokoll
461 Minnesteckningar Minnesteckningar över under året bortgångna ledamöter. - minnesteckningar
476 Ett försvar utan luckor Högtidsanförande av KÖMS ordförande den 15 november 1972. Hdersledamoten Bengt Lundvall strategi
484 Loggboken från HMS Älvsnabben Loggboksanteckningar från Älvsnabbens sommarresa 1957 som gick till Spetsbergen förda av översten (nuvarande -1972 - generalmajoren) Henrik Lange. Hedersledamoten Henrik Lange strategi
522 Axiologi - En ny vetenskap för beslutsstudier Se rubrik. Författaren är laborator vid FOA samt marinläkare i reserven. Evert Schildt humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
533 Försvarets ekonomiska planeringsproblem I artikeln argumenteras för det är viktigt att reduceringar av försvarsanslagen sker på ett ordnat sätt för att undvika oacceptabla produktionseffekter. Författaren är planeringsdirektör vid FMV och har tidigare varit departementssekreterare i försvarsdepartementet. Planeringsdirektör Gunnar Holmberg strategi
551 Handbok i folkrätt Debatt och genmälen. Ledamöterna Jacob W F Sundberg och T Wulff debatt
553 Litteratur m.m. - - litteratur m.m.
556 Innehållsförteckning Tidskrift i Sjöväsendet 1972 Se rubrik - litteratur m.m.