N:r 6 / 1976

Ladda ned »

Sista numret av TiS från 1976

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
275Meddelande från KÖMSProtokollsutdrag från KÖMS sammanträde.Bo Granath, KÖMS Sekreterareprotokoll
278MinnesteckningarMinnesteckningar över bortgångna ledamöter i KÖMS.-minnesteckningar
284Planering i teori och praktikOrdförandens högtidstal 1976Viceamiral Bengt Lundvall, KÖMS Ordförandestrategi
288Arktis - morgondagens medelhavInträdesanförandeLedamoten Bertil Daggfeldtstrategi
304Analys av försvarsutredningens betänkandeÅrsberättelse för 1976 i vetenskapsgrenen "Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och Sjöfart."Ledamoten Bror Stefensonstrategi
317Literatur m.m.-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »