N:r 6 / 1976

Ladda ned »

Sista numret av TiS från 1976

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
275 Meddelande från KÖMS Protokollsutdrag från KÖMS sammanträde. Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
278 Minnesteckningar Minnesteckningar över bortgångna ledamöter i KÖMS. - minnesteckningar
284 Planering i teori och praktik Ordförandens högtidstal 1976 Viceamiral Bengt Lundvall, KÖMS Ordförande strategi
288 Arktis - morgondagens medelhav Inträdesanförande Ledamoten Bertil Daggfeldt strategi
304 Analys av försvarsutredningens betänkande Årsberättelse för 1976 i vetenskapsgrenen "Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och Sjöfart." Ledamoten Bror Stefenson strategi
317 Literatur m.m. - litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »