N:r 6 / 2019

Ladda ned »

2019 års sista utgåva av TiS med artiklar från högtidssammanträdet m.fl.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
429 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
436 Redaktörens spalt Presentation av TiS nummer 6 Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
438 Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2020 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
440 Belöningar utdelade vid det 248:e högtidssammanträdet Belöningar samt de belönade presenteras. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
446 Högtidsanförande Ledamoten Claes Berglunds högtidsanförande på det 248:e högtidssammanträdet. Anförandet handlar om sjöfartsskydd i skenet av den illegala Iranska uppbringningen av Stena Impero. Ledamoten Claes Berglund Sjöfart m.m.
451 Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetet Orförandens högtidstal vid det 248:e högtidssammanträdet. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
455 Årets som gått KÖMS 248:e verksamhetsår sammanfattas av sekreteraren. Sammanfattningen lästes upp på det 248:e högtidssammanträdet. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
461 Svensk marintaktik – existerar det någon sådan? Artikel som argumenterar kring behovet av att kvalitetshöja utbildningen med tillhörande utveckling och utnyttjande av marin taktik för svenska marina stridskrafter. Ledamoten Niklas Wiklund Strategi, operationer och taktik
471 Offshore Natural Gas Developments in the Eastern Mediterranean Artikel som beskriver de gasfyndigheter som finns i östra Medelhavet och de regionala samarbeten och spänningar dessa ger upphov till. Advokat George Chr. Pelaghias Strategi, operationer och taktik
478 På biblioteksfronten en massa nyheter Utvecklingen inom KÖMS bibliotek i Karlskrona beskrivs Håkan Lindberg, KÖMS Bibliotekarie Litteratur m.m.
481 Minor och undervattensspaning – ett påhak Tankar och idéer för utveckling av undervattenssensorer och vapen. Hedersledamoten Lars G Persson Strategi, operationer och taktik
485 Stridsbåt 90H - tillkomsten av en succé Stridsbåt 90H (och följande generationer) tillkomst, vilket präglades av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan brukare och utvecklare, beskrivs. Hedersledamoten Lars G Persson Maritim Teknik
489 Ubåtsjaktens ledning under 80-talet Kort inlägg som kompletterar Anders Hörnfeldts artikel i TiS Nr 5 kring ledargestalter inom svensk ubåtsjakt. Ledamoten Jarl Ellsén Strategi, operationer och taktik
491 The sinking of the Soviet cruiser Oleg and the Kronstadt raid in 1919 Artikel med kort inledning samt faksimil ur The Daily Telegraph från den 20 augusti 1919. Ledamoten Göran R. Wallén Historia
495 80th Anniversary of the Battle of the River Plate Artikel som beskriver den brittiske sjöofficeren Henry Harwood's (Commodore, och under pågående strid befordrad till Rear Admiral) eliminerande av det tyska fickslagskeppet Graf Spee. Korresponderande ledamoten Peter Hore Historia
501 Book Reviews Anmälan av böckerna "The Last Cruise of a German Raider: The Destruction of SMS Emden" av Wes Olson, "Confronting Italy: Mediterranean Surface Actions in 1940 – Exploding the Myth of Mussolini’s ‘Mare Nostrum’" med enintroduktion av M J Pearce och förord av Admiral Sir Jock Slater, "A Carrier at Risk" av Mariano Sciaroni samt "Hearts of Oak" av Beryl Kingston. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
504 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Korrespponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
507 Marinens gradbeteckningar 2019 Se rubrik - Diverse
509 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 249:e verksamhetsårets början Funktionärer i KÖMS för verksamhetsåret 2020 presenteras. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
510 Nya ledamöter invalda 2019 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
512 Minnesteckningar för år 2018-2019 Minnesteckningar för under det senaste verksamhetsåret bortgångna ledamöter. Se resp minnesteckning. Minnesteckningar
521 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
526 Innehållsförteckning TiS 2019 Se rubrik. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.